Present Perfect -2

Додано: 5 серпня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 28 разів
19 запитань
Запитання 1

1. Jane has ______ presents for her mother.

варіанти відповідей

bye

byed

bought

Запитання 2

2. Mary and me _____ cleaned all rooms.

варіанти відповідей

have

has

had

Запитання 3

3. _______ you ever made a cake?

варіанти відповідей

Did

Have

Had

Запитання 4

4. Have you already ______ your homework?

варіанти відповідей

done

did

doed

Запитання 5

5. Have you _____ the story?

варіанти відповідей

told

tell

telled

Запитання 6

6. We have already ______ play football.

варіанти відповідей

finished

finish

finishes

Запитання 7

7. Has your mom _______ a TV show?

варіанти відповідей

watches

watch

watched

Запитання 8

8. Have you _____ Tom?

варіанти відповідей

saw

seen

see

Запитання 9

9. What ____ they done?

варіанти відповідей

have

had

haved

Запитання 10

12. Has Jim ever _____ this book?

варіанти відповідей

readed

reads

read

Запитання 11

11. Why have you ______ ?

варіанти відповідей

stopped

stop

stops

Запитання 12

Choose the right variant.


My friend _____ his job yet.

варіанти відповідей

has changed

haven`t changed

hasn`t changed

Запитання 13

Choose the right variant.


She traveled to Paris ____ .

варіанти відповідей

every week

two days ago

now

Запитання 14

Choose the right variant.


I have ___ been to Italy.

варіанти відповідей

ever

never

yet

Запитання 15

Choose the right variant.


____ you rest in the mountains last summer?

варіанти відповідей

do

did

have

Запитання 16

Choose the right variant.


We ___ a football match this week.

варіанти відповідей

have win

has won

have won

Запитання 17

Choose the right variant.


Have you ever ___ snorkeling?

варіанти відповідей

tryed

tried

trying

Запитання 18

Choose the right variant.


They ___ swim in the river last week.

варіанти відповідей

haven`t

didn`t

hasn`t

Запитання 19

Choose the right variant.


He didn`t ___ his final exam last Monday.

варіанти відповідей

passed

pass

passes

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест