18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Present Perfect

Додано: 22 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 1868 разів
18 запитань
Запитання 1

She ...done her homework

варіанти відповідей

Has

Have

Had

Запитання 2

Billy and Jack...made breakfast

варіанти відповідей

Had

Have

Has

Запитання 3

...you ever...a giraffe?

варіанти відповідей

Have seen

Has seen

Have saw

Запитання 4

Jane...a new dress

варіанти відповідей

Has gone

Has bought

Have buyed

Запитання 5

...Peter ever...to London?

варіанти відповідей

Have been

Has beed

Has been

Запитання 6

John and Bill ...to the supermarket

варіанти відповідей

Have bought

Have gone

Have went

Запитання 7

Already

варіанти відповідей

Вже

Ще не

Тільки що

Запитання 8

Just

варіанти відповідей

Ще не

Вже

Тільки що

Запитання 9

Yet

варіанти відповідей

Вже

Ще не

Тільки що

Запитання 10

Оберіть правильно утворене речення у Present Perfect

варіанти відповідей

She have just seen this film

She has already seen this film

She has just seeing this film

She is seen this film

Запитання 11

Оберіть правильно утворене речення у Present Perfect

варіанти відповідей

We haven`t bought a new car yet

We hasn`t bought a new car yet

We have bought a new car yet

We haven`t buyed a new car yet

Запитання 12

Яке запитання правильно побудоване у Present Perfect?

варіанти відповідей

You have written the letter?

Have you written the letter?

Has you written the letter?

Do you written the letter?

Запитання 13

Choose the correct form (time marker)

He hasn't come home ... .

варіанти відповідей

Yet

Since

For

Never

Запитання 14

Які допоміжні дієслова для утворення речення у Present Perfect?

варіанти відповідей

did, had

have, has

do, does

Запитання 15

They ... cooked dinner.

варіанти відповідей

Has

Have

Did

Are

Запитання 16

My friend ... come home.

варіанти відповідей

Has

Have

Does

Is

Запитання 17

He has ... to the cinema.

варіанти відповідей

Go

Went

Gone

Gonna

Запитання 18

I have ... him today.

варіанти відповідей

Meet

Met

Mit

Meeting

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест