24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Present Simple vs Present Continuous

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
22 запитання
Запитання 1

1. --- does not go to the cinema very often.

варіанти відповідей

a) He

b) They

c) I

Запитання 2

She ..... swimming now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 3

2. --- do not go to school on Sundays.

варіанти відповідей

a) We

b) He

c) She

Запитання 4

3. --- do not play football in winter.

варіанти відповідей

a) They

b) It

c) She

Запитання 5

They ..... talking at phone now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 6

I .... sitting next to you.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 7

4. --- do not like computer games.

варіанти відповідей

a) Mike

b) My parents

c) Rita

Запитання 8

5.--- does not live in London.

варіанти відповідей

a) Max

b) His parents

c) We

Запитання 9

He ..... working now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 10

I ..... not reading now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 11

6. --- do not know this song.

варіанти відповідей

a) Rita

b) Her brothers

c) Her dog

Запитання 12

..... they swimming in the pool now? No, they .... not.

варіанти відповідей

Are, are

Is, is

Am, am

Запитання 13

We ... going to school.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 14

She ..... cleaning the room now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 15

She _____ to her friend at the moment.

варіанти відповідей

talks

is talking

talk

talked

Запитання 16

Does he like ice-cream? Yes, he _____ .

варіанти відповідей

do

does

did

done

Запитання 17

She's doing her homework _____ .

варіанти відповідей

yesterday

usually

now

already

Запитання 18

Can you help me? I _____ a post office.

варіанти відповідей

am looking for

am look for

look for

looking for

Запитання 19

My sister always _____ very fast.

варіанти відповідей

talk

talked

has talked

talks

Запитання 20

He always______his lesson after school.

варіанти відповідей

does

do

doing

did

Запитання 21

Choose correct sentence in Present Continuous

варіанти відповідей

Mary is planning outside.

Mary played outside.

Mary are playing outside.

Mary am planning outside.

Запитання 22

Choose correct sentence in Present Simple

варіанти відповідей

I always watches TV.

I always watching TV.

Sam always watches TV.

We always watches TV.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест