Приклади графіків залежностей між величинами.

Додано: 6 травня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 341 раз
20 запитань
Запитання 1

Скільки чисел необхідно вказати, щоб задати місцезнаходження точки на площині?

варіанти відповідей

одне

два

три

чотири

Запитання 2

Що можна сказати про координати точки, яка лежить на осі абсцис?

варіанти відповідей

Координати точки відмінні від нуля

Ордината дорівнює нулю

Координати точки дорівнюють нулю

 Абсциса дорівнює нулю

Запитання 3

306988_1588680862.png

На рисунку зображено графік температури повітря. В який проміжок часу температура підвищувалася?


варіанти відповідей

 з 6 год до 12 год

 з початку доби до 12 год

 з 12 год до 18 год

з початку доби до 6 год

Запитання 4

124738_1588680866.jpg


На графіку показано залежність температури від часу. Визначте на скільки градусів зросла температура з 3 по 7 годину?

варіанти відповідей

на 4°С

 на 2°С

на 1°С

 на 3°С

 на 5°С

Запитання 5

457879_1588680884.jpg

На малюнку зображено два графіки залежностей температури повітря від часу у двох містах: Києві (синім кольором) і Львові (червоним кольором) в один і той самий день. Користуючись графіком, визнач о котрій годині температура повітря в кожному з цих міст була ОДНАКОВОЮ. Обери всі вірні варіанти !!!


варіанти відповідей

о 2 год

о 6 год

о 18 год

о 4 год

о 15 год

Запитання 6

686063_1588680891.png


Висота дерева змінювалася залежно від віку так, як показано на графіку. Скільки років було дереву, коли його висота була 15 м?

варіанти відповідей

50 років

70 років

 90 років

60 років

80 років

Запитання 7

Швидкість першого пішохода дорівнює 3,2 км/год, а швидкість другого — 4,5 км/год. Визначте, віддаляються чи зближаються пішоходи і на скільки кілометрів за годину, якщо вони вийшли:

1) із одного пункту в протилежних напрямках;

2) із двох пунктів назустріч один одному;

3) із двох пунктів і другий іде слідом за першим;

4) із одного пункту в одному напрямку?

варіанти відповідей

віддаляються, 7.7 км/год

зближаються, 1.3 км/год

зближаються, на 7.7 км/год

віддаляються, на 1.3 км/год

віддаляються на 7.7км/год

зближаються, на 1.3 км/год

Запитання 8

Яка формула підходить до першої чверті?


варіанти відповідей

 A (-;+)

  A(-;-)

  A(+;-)

A(+;+)

Запитання 9

Як називають точку О (перетин координатних осей).


варіанти відповідей

Початок координат

Точка відліку

Початок прямих

Точка напрямку

Запитання 10

Дано координати трьох вершин прямокутника М (-1; 2), Р (4; 2) і К (-1; 8). Знайди координати четвертої вершини С.


варіанти відповідей

 (4; 8)

(-4; 8)

  (4; -8)

  (-4; -8)

Запитання 11

Дано дві точки А ( -6;-1) і В ( 2;4).Побудуйте відрізок АВ . Знайдіть координати точки перетину відрізка з віссю абсцис і з віссю ординат.


варіанти відповідей

 ( 3; 0)

(0; 3)

 ( -4;0)

  ( 0; -4)

Запитання 12

За рисунком вказати пару перпендикулярних прямих

варіанти відповідей

KB i CD

AB i MC

MK i MC

KD i MC

MK i CD

Запитання 13

Які з точок А(-4; -8), В(1,8; -7), С(4; 1,7), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(5; 0),

Р(-5; - 5),О(-2,2; 7,2) належать IІІ координатній чверті?

(Назвіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

А

О

М

В

Д

С

Р

К 

Запитання 14

Які з точок А(-4; 8), В(0; -7), С(4; 0), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(-5; 0),

Р( 5; -5), О(0; 0,5) належать осі ординат?

(Назвіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

А

В

С

Д

М

К

Р

О

Запитання 15

На графіку показано залежність температури від часу. На скільки градусів змінилася температура за весь час спостереження?

варіанти відповідей

 на 5°С

на 4°С

на 2°С

на 3°С

на 7°С

Запитання 16

На графіку показано залежність температури від часу. Визначте о котрій годині температура становила 0°С?

варіанти відповідей

1 год

6 год

3 год

4 год

 0 год

 2 год

5 год

7 год

Запитання 17

На графіку показано залежність температури від часу. Визначте на скільки градусів зросла температура з 3 по 7 годину?

варіанти відповідей

на 5°С

 на 4°С

на 2°С

 на 3°С


Запитання 18

На графіку показано залежність температури від часу. Визначте якою була температура о 4 годині?

варіанти відповідей

2°С

 1°С

5°С

 4°С

6°С

7°С

3°С

0°С

Запитання 19

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD:

А(-4; -2), С(2; 4), D(2; -2). Накресліть координатну площину і прямокутник АВСD.

Виберіть у тесті:

1) координати вершини В;

2) координати точки перетину діагоналей прямокутника;

3) обчисліть площу прямокутника;

4) чому дорівнює периметр прямокутника,

якщо довжина одиничного відрізка на осях дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

(4; -4)

 (-4; 4)

(1; -1)

 (-1; 1)

24 см2

36 см2

36 см

 24 см

Запитання 20

Закінчи речення: " Перпендикулярні прямі - це прямі,

варіанти відповідей

які не перетинаються, і лежать в одній площині

які перетинаються

які не перетинаються, і не лежать в одній площині

які перетинаються під прямим кутом (кутом, який дорівнює 90 градусів)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест