Самостійна робота. ККД теплового двигуна.

Додано: 29 січня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 75 разів
13 запитань
Запитання 1

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей

Q=cm(t2-t1)

Q=cm(t1-t2)

Q=qm

Q=cmΔt

Q=λm

Q=r m

Q=cmt

Q=qΔt

Запитання 2

ККД теплового двигуна завжди:

варіанти відповідей

Більший за 100%

Рівний 100%

Менший за 100%

Рівний 0%

Менший 0%

Більший 150%

Запитання 3

Чому неможливо повністю використати всю енергію, що «накопичена» в паливі?

варіанти відповідей

Жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю.

Нагрівники не дуже досконалі

Тому що ККД нагрівника менший за 100%

Тому що ККД нагрівника більший за 100%

Якась частина енергії витрачається марно

Якась частина енергії не витрачається зовсім

Запитання 4

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна вимірюєтся у...

варіанти відповідей

%

кг

Дж

Дж/кг

безрозмірна вкличина

Дж/(кг⋅0С)

0С

Запитання 5

Яке паливо масою 160 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 7040 МДж енергії?

варіанти відповідей

гас

нафту

бензин

Запитання 6

Як позначають питому теплоту згоряння палива? 

варіанти відповідей

с

λ

q

Запитання 7

Унаслідок згоряння палива в тепловому двигуні виділилася кількість теплоти 4 МДж. Навколишньому середовищу передано кількість теплоти 1,4 МДж. Визначте ККД теплового двигуна.

варіанти відповідей

95%

35%

30%

65%

Запитання 8

Тепловими двигунами називають машини, в яких...

варіанти відповідей

внутрішня енергія палива перетворюється в теплову енергію середовища

механічна енергія перетворюється в енергію палива

тепло навколишнього середовища перетворюється в механічну енергію

внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію

Запитання 9

Тепловий двигун складається...

варіанти відповідей

з нагрівача і холодильника

з нагрівача, робочого тіла і холодильника

з впуску, стиснення, робочого ходу і випуску

 із запалювання і робочого ходу

Запитання 10

В тепловому двигуні холодильник...

варіанти відповідей

отримує всю енергію, передану нагрівачем, і передає частину її робочому тілу

отримує частину енергії нагрівача і віддає всю її робочому ходу

отримує частину енергії, переданої нагрівачем робочому тілу

віддає всю енергію нагрівачу

Запитання 11

В тепловому двигуні нагрівник...

варіанти відповідей

віддає частину енергії робочому тілу. частину енергії холодильнику

отримує всю енергію від робочого тіла

отримує частину енергії робочого тіла

віддає всю енергію холодильнику

Запитання 12

ККД теплового двигуна дорівнює відношенню ...

варіанти відповідей

витраченої роботи до енергії, отриманої від нагрівача

енергії, отриманої від нагрівача, до корисної роботи

корисної роботи до енергії переданої холодильнику

корисної роботи до енергії, отриманої від нагрівача

Запитання 13

ККД теплового двигуна можна розрахувати за формулою...

варіанти відповідей

η=Qкор ∕ A пов

η=Qпов ∕ A кор

η=Aпов ∕ Q кор

η= Aкор ∕ Qпов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест