Принципи функціонування клітин (дихання, фотосинтез) 9-Б

Додано: 15 лютого 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 513 разів
18 запитань
Запитання 1

В яких органелах у клітині відбувається процес фотосинтезу:

варіанти відповідей

вакуолях

рибосомах

мітохондріях

хлоропластах

Запитання 2

Під час якого процесу відбувається поглинання енергії Сонця:

варіанти відповідей

хемосинтезу

темнової фази фотосинтезу

світлової фази фотосинтезу

окиснення органічних речовин

Запитання 3

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим:

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність глюкози в клітинах

відсутність хромопластів

відсутність мітохондрій

Запитання 4

Зазначте організми, які здійснюють фотосинтез:

варіанти відповідей

ціанобактерії

багатоклітинні автотрофні еукаріоти

гриби

нітрифікуючі бактерії

Запитання 5

Необхідні умови для фотосинтезу - це:

варіанти відповідей

тепло

світло

вуглекислий газ

кисень

вода

Запитання 6

Фотосинтез – це процес утворення вуглеводів з :

варіанти відповідей

води й кисню

вуглекислого газу й води фотонів світла

водню й кисню

кисню й вуглекислого газу

Запитання 7

Кінцевими продуктами фотосинтезу (світлової і темнової фаз) є ( 2 правильні відповіді):

варіанти відповідей

глюкоза (С6Н12О6)

кисень (О2)

вуглекислий газ (СО2)

вода (Н2О)

Запитання 8

Цикл Кальвіна відбувається у:

варіанти відповідей

темновій фазі фотосинтезу

світловій фазі фотосинтезу

Запитання 9

Джерелом Карбону для синтезу вуглеводу глюкози є:

варіанти відповідей

вода

вуглекислий газ

сонячна енергія

Запитання 10

Джерелом кисню при фотосинтезі є:

варіанти відповідей

вода

вуглекислий газ

сонячна енергія

глюкоза

Запитання 11

Оберіть характеристики темнової фази фотосинтезу:

варіанти відповідей

відбувається в гранах хлоропластів

використовується вуглекислий газ

утворюється кисень

утворюється глюкоза

відбувається в стромі хлоропласта

відбувається фотоліз води

Запитання 12

Виберіть характеристики світлової фази фотосинтезу:

варіанти відповідей

відбувається в гранах хлоропластів

відбувається в стромі хлоропластів

утворюється глюкоза

використовується вода

утворюється кисень

використовується вуглекислий газ

Запитання 13

Автотрофами називають організми, які: 


варіанти відповідей

  використовують енергію готових органічних речовин

 всі відповіді правильні

  мають змішаний тип живлення

  синтезують органічні речовини з неорганічних 

Запитання 14

 Процес енергетичного обміну — це:


 

варіанти відповідей

фотосинтез

 утворення білка

 клітинне дихання

 синтез і-РНК

Запитання 15

Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в:


 

варіанти відповідей

 цитоплазмі

  мітохондріях

 хлоропластах

  мітохондріях та хлоропластах

Запитання 16

 Під час гліколізу розщеплюється:

варіанти відповідей

 АТФ

 піровиноградна кислота

  білки

глюкоза

Запитання 17

Оберіть варіант відповіді, який включає вихідні й кінцевий продукти фотосинтезу:

варіанти відповідей

вуглекислий газ, вода; кисень

вода, вуглекислий газ; глюкоза

вуглекислий газ, кисень; глюкоза

глюкоза, кисень; вуглекислий газ

Запитання 18

Роль хлорофілу у поглинанні світла в процесі фотосинтезу експериментально довів учений:

варіанти відповідей

С.М.Виноградський

К.А.Тимірязєв

В.І.Вернадський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест