Принципи графічного дизайну

Додано: 6 травня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
12 запитань
Запитання 1

Базовий елемент, котрий не має вимірів і характеризується місцем розташування - це

варіанти відповідей

точка

лінія

текстура

форма

Запитання 2

Фігура, що створюється рухом точки і характеризується напрямком, розміром та їх змінами

варіанти відповідей

точка

лінія

пряма

кома

Запитання 3

Характер поверхні певного об’єкта, зумовлений його внутрішньою будовою, структурою, об’єктивними фізичними властивостями (дерево, метал, скло, тканина тощо) має назву

варіанти відповідей

точка

текстура

матеріал

тип

Запитання 4

Зовнішні обриси, вигляд, контур об’єкта -це

варіанти відповідей

форма

вигляд

пропорція

текстура

Запитання 5

Форми бувають...

варіанти відповідей

природні

геометричні

абстрактні

технічні

природничі

Запитання 6

Колір - це

варіанти відповідей

властивість тіл викликати певне зорове відчуття відповідно до спектрального складу та інтенсивності видимого випромінювання, яке ними відбивається чи поглинається

зв'язок складових в межах одного цілого

з’єднання різних частин (елементів) у єдине ціле творіння відповідно до певної ідеї

розташування об’єктів, за якого вони розміщуються майже дзеркально відносно центральної осі художнього твору 

Запитання 7

Співмірність всіх частин цілого має назву

варіанти відповідей

композиція

гармонія

симетрія

пропорція

Запитання 8

На малюнку проілюстровано таке поняття:

варіанти відповідей

баланс

композиція

симетрія

пропорція

Запитання 9

Баланс - це

варіанти відповідей

Стан, за якого всі елементи урівноважені між собою

Чергування різних елементів, яке додає композиції чіткість, стрункість, особливу виразність, динамічність.

Різка відмінність елементів композиції, наприклад, протиставлення темного і світлого, високого та низького, легкого та важкого, тонкого та товстого, ліній та плям

Запитання 10

Наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності, а також забезпечує необхідні умови та зберігає сили, здоров’я та працездатність людини має назву

варіанти відповідей

ергономіка

економіка

екологія

Запитання 11

В дизайні є таке універсальне правило: відрізок ділиться на дві частини, причому більша частина відноситься до меншої з таким же відношенням, як весь відрізок до більшої частини. Воно має назву

варіанти відповідей

срібний перетин

золотий перетин

золота середина

Запитання 12

Існують такі підходи до дизайну, що може пристосовуватись до різних розмірів вікна:

варіанти відповідей

фіксований, гнучкий

фіксований, гнучкий, адаптивний

фіксований, постійний, мінливий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест