20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Природні комплекси

Тест можна використати для закріплення вивченого матеріалу або на етапі актуалізації знань при вивченні природних комплексів.

Додано: 8 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 24 рази
9 запитань
Запитання 1

Природні комплекси називають також...

варіанти відповідей

гірськими породами

астеносферою

моренами

ландшафтами

Запитання 2

Періодична повторюваність певних процесів у часі і простор, що спостерігається у всіх оболонках Землі, називається...

варіанти відповідей

ритмічністю

зональністю

колообігом речовин і енергії

цілісністю

Запитання 3

Виберіть із запропонованих визначень те, що характеризує цілісність.

варіанти відповідей

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів

Періодична повторюваність певних процесів у часі і просторі.

Взаємозвязок і взаємозалежність компонентів географічної оболонки

Запитання 4

Якої закономірності географічної оболонки стосується запропонований приклад: "В океанах і морях спостерігаються припливи і відпливи"

варіанти відповідей

Цілісність

Ритмічність

Зональність

Колообіг речовин і енергії

Запитання 5

Виберіть три приклади, що є прикладами ритмічних явищ у природі.

варіанти відповідей

Розкривання і закривання квіток.

Надмірне вирубування лісів у Карпатах приводить до руйнівних повеней.

Зимова сплячка ведмедя

Відліт птахів у теплі краї восени.

Винищення хижаків призвело до опустелювання значних територій Африки.

Запитання 6

Чи правильне твердження: "У природі немає "шкідливих" і "корисних" організмів: кожний із них є необхідним компонентом природного комплексу"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Потужність географічної оболонки від її нижньої межі до верхньої не перевищує ...

варіанти відповідей

88 км

35 км

55 км

25 км

Запитання 8

Що є рушієм колообігу речовин?

варіанти відповідей

Внутрішня енергія Землі

Вітер

Енергія Сонця

Людина

Запитання 9

Поєднання взаємопов'язаних компонентів природи. (Виберіть дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Біосфера

Природний комплекс

Ландшафт

Гідросфера