тест 1 8кл.

Додано: 18 березня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: Природні зони України
Тест виконано: 48 разів
18 запитань
Запитання 1

Яка природна зона України називається "Українське Полісся" ?

варіанти відповідей

лісостеп

мішаний ліс

степ

широколистяний ліс

Запитання 2

Типовими для Українського Полісся є грунти:

варіанти відповідей

сірі лісові

дерново-підзолисті

типові чорноземи

каштанові

Запитання 3

Ріки, що течуть через зону мішаних лісів:

варіанти відповідей

Прип`ять і Десна

Сула та Рось

Інгулець і Псел

Ворскла і Самара

Запитання 4

На території України мішанолісові ландшафти складають:

варіанти відповідей

40%

70%

28%

10%

Запитання 5

В Поліссі найбільш поширені

варіанти відповідей

соснові ліси

дубові ліси

дубово-соснові ліси

дубово-грабові ліси

Запитання 6

Вкажіть форми рельєфу зони мішаних лісів

варіанти відповідей

Середньоруська височина

Поліська низовина

Подільська височина

Придніпровська височина

Придніпровська низовина

Донецька височина

Запитання 7

Укажіть послідовність розташування областей України в зоні мішаних лісів із заходу на схід

варіанти відповідей

Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська

Рівненська, Чернігівська, Житомирська, Київська

Запитання 8

Корисні копалини зони мішаних лісів

варіанти відповідей

залізні, марганцеві руди, буре вугілля

кам`яне вугілля, нафта, газ, ртуть

бурштин, торф, граніти, сірка

золото, торф, кам`яне вугілля, сірка

Запитання 9

Які природоохоронні території є в даній зоні?

варіанти відповідей

біосферний заповідник "Асканія Нова"

Шацький національний природний парк

Рівненський природний заповідник

заповідник "Михайлівська цілина"

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Запитання 10

Які корисні копалини наявні в лісостеповій зоні?

варіанти відповідей

залізної руди

кам`яного вугілля

нафта і газ

граніт

гіпс

Запитання 11

Який клімат сформувався в лісостеповій зоні України?

варіанти відповідей

континентальний

помірно континентальний

морський

мусонний

Запитання 12

Лісостепова зона займає:

варіанти відповідей

західну частину країни

центральну частину країни

східну частину країни

північну частину країни

Запитання 13

Які грунти переважають у природній зоні степу? (три відповіді)

варіанти відповідей

Каштанові грунти

Чорноземи звичайні

Чорноземи південні

Дерново-підзолисті

Чорноземи типові

Сірі лісові

Запитання 14

Переважаючі типи грунтів у лісостепу:

варіанти відповідей

дерново - підзолисті

сірі лісові

чорноземи типові

чорноземи опідзолені

чорноземи звичайні

каштанові

Запитання 15

Укажіть назву фізико-географічої області України за описом:

Найбільш зволожена, заболочена і заліснена частина України, переважають дерново-підзолисті грунти, розміщена в басейні річки Прип'яті, на заході розташовані Шацькі озера.

варіанти відповідей

Полісся

Широколистяні ліси

Степ

Лісостеп

Запитання 16

Яку площу займає природна зона степу? (0/0 від площі України)

варіанти відповідей

35

50

25

40

Запитання 17

Де розташована зона степу?


варіанти відповідей

 На півночі України

На південь від лісостепу до берегів Чорного та Азовського морів

На захід від зони широколистяних лісів

В центральній частині України

Запитання 18

Яка кількість опадів випадає в степу?


варіанти відповідей

450-500 мм

400-600 мм

350-450 мм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест