24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Природно-ресурсний потенціал України. Екологічна ситуація та основні види забруднення

Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність усіх видів природних ресурсів і природних умов на певній території, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності людини - це...

варіанти відповідей

природно-ресурсний потенціал

рівень забезпечення ресурсами

мінеральні ресурси

земельні ресурси

Запитання 2

Природні умови - це...

варіанти відповідей

проникнення в екосистеми чи господарські системи ворожих живиї істот, не характерних для них

речовини і властивості компонентів природи, які мають сприятливі якісні й кількісні параметри і слугують або можуть слугувати розвитку різних видів господарської діяльності

тіла і властивості природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людини, проте не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей

сукупність усіх видів природних ресурсів на певній території, що використовуються або можуть бути використані в сільскогосподарськй діяльності людини

Запитання 3

Що зазвичай оцінюється в першу чергу підчас залучення неосвоєних територій в діяльність людини

варіанти відповідей

мінеральні ресурси території

фізико-географічні особливості

енергетична цінність

промисловий потенціал

Запитання 4

До невичерпних ресурсів належать

варіанти відповідей

земельні, лісові

мінеральні, кліматичні

водні, паливні

кліматичні, водні

Запитання 5

Виберіть перелік областей, екологічній стан яких найважчий в Україні

варіанти відповідей

Київська, Одеська, Харківська

Донецька, Луганська, Львівська

Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська

Харківська, Луганська, Чернівецька

Запитання 6

Що є основним шляхом потраплення шкідливих речовин в організм людини

варіанти відповідей

атмосферне повітря

ґрунт

водні ресурси

рослинна їжа

Запитання 7

На майже 30% території України екологічні умови проживання є ...

варіанти відповідей

задовільними

сприятливими

погіршеними

катастрофічними

Запитання 8

Зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків - це...

варіанти відповідей

природні умови

радіація

екологічний стан

забруднення

Запитання 9

Екологічна ситуація - це...

варіанти відповідей

поєднання у просторі і часі позитивних й негативних умов та чинників, що створюють певний екологічний стан на території різного ступеня придатності чи непридатності життя і діяльності людини

зміна фізичних параметрів навколишнього середовища, що також призводить до негативних наслідків

рівень забруднення тієї чи іншої территорії різними видами забруднення відносно величин гранично допустимих норм

кризовий стан навколишнього середовища причинами якого є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей унаслідок хімізації, зростаюча кількість відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними

Запитання 10

У Запорізькій області екологічна ситуація на більшості територій оцінюється як ...

варіанти відповідей

катастрофічна

помірно сприятлива

задовільна

погіршена

Запитання 11

У Івано-Франківській області екологічна ситуація на більшій частині є:

варіанти відповідей

сприятлива

задовільна

погіршена

напружена

Запитання 12

У якій області екологічна ситуація є катастрофічною:

варіанти відповідей

Дніпропетровській

Донецькій

Київській

Запорізькій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест