14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах. Хостинг сайту.

Додано: 21 травня 2019
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 76 разів
12 запитань
Запитання 1

Програма, написана спеціальною мовою програмування і вбудована в HTML-документ.

варіанти відповідей

JavaScript 

Сценарій (скрипт) 

Веб-сторінка

Форма

Запитання 2

JavaScript - це...

варіанти відповідей

мова компонування документів і специфікації гіперпосилань, яка використовується для кодування документів у Web-системі

гібридна мова програмування, яка поєднує принципи обєктно-орієнтованого і структурного програмування

 мова програмування високого рівня з підтримкою кількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної

мова програ­мування, яка дає змогу вбудовувати виконувані модулі в докумен­ти, написані в кодах HTML

Запитання 3

JavaScript придатна для розв'язування завдань, таких як:

варіанти відповідей

опрацювання форм

кодування документів у Web-системі

перевірка достовірності даних

виконання дій над текстовими і числовими значеннями

Запитання 4

Для того, щоб повідомити браузер про вико­ристання JavaScript, у тіло HTML-документа потрібно вставити парний тег 

варіанти відповідей

<HEAD>...</HEAD>

<NOSCRIPT>...</NOSCRIPT>

<SCRIPT>...</SCRIPT>

<TABLE>...</TABLE>

Запитання 5

Для чогого використовується метод alert ()

варіанти відповідей

виводитить на ек­ран вікно з повідомленням 

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність)

Запитання 6

Основні області застосування мови JavaScript:

варіанти відповідей

виведення повідомлень для користувача у діалогових вікнах

локальне введення інформації для керування програмою

задає синтаксис і розміщення спеціальних вбудованих вказівок, у відповідності з якими браузер відображає вміст документу

надання користувачу можливості вибору операцій, виконува­них браузером

динамічне створення документа HTML за допомогою скриптів

локальне опрацювання форм, введення інформації користу­вачем

Запитання 7

Хостинг - це...

варіанти відповідей

послуга виділення на сервері розділу у вигляді каталога, в якому зберігаються html-документи

стандартна мова розмітки для створення веб-сторінок і веб-додатків

послуга виділення на сервері розділу у вигляді каталога, в якому зберігається вся інформація сайта - html-документи, графіка, кліпи, скрипти тощо

Запитання 8

Залежно від технічних характеристик та кількості розміщених на одному сервері сайтів, розрізняють

варіанти відповідей

віртуальний та виділений сервер хостингу

віртуальний сервер хостингу

виділений сервер хостингу

приватний сервер хостингу

Запитання 9

Виділений сервер  -

варіанти відповідей

сервер, який повністю переходить у користування замовнику

сервер, який передбачає спільне використання ресурсів одного комп'ютера кількома замовниками.

Запитання 10

Домени верхнього (першого) рівня поділяються на:

варіанти відповідей

тематичні

географічні

службові

приватні

Запитання 11

Метод Confirm -

варіанти відповідей

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність), якщо користувач клацає кнопку Cancel — це буде використано для перевірки правильності виконання завдань

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

виводить на ек­ран вікно з повідомленням 

Запитання 12

Метод Prompt -

варіанти відповідей

виводитиме на ек­ран вікно з повідомленням 

відображає запитання і надає текстове поле для введення відповіді користувачем

повертає зна­чення true (істина), якщо користувач клацає кнопку ОК, і false (хибність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест