Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Засоби захисту мереж. Призначення, можливості та основні захисні механізми міжмережевих екранів

10 запитань
Запитання 1

Вихідне повідомлення змінюється або повністю підміняється іншим і надсилається адресату це

варіанти відповідей

модифікація інформації

підміна авторства

перехоплення інформації

Запитання 2

Мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею це

варіанти відповідей

корпоративна мережа

локальна мережа

інтернет

Запитання 3

Комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань це

варіанти відповідей

робоча станція

сервер

мережевий комутатор

Запитання 4

Комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів; найчастіше працює цілодобово, чи у час роботи групи його користувачів це


варіанти відповідей

сервер

робоча станція

мережевий комутатор

Запитання 5

Пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента це


варіанти відповідей

мережевий комутатор

сервер

робоча станція

Запитання 6

Локальний або функціонально розподілений програмний (програмноапаратний) засіб (комплекс), який реалізує контроль за інформацією, що надходить в автоматизовану систему і/або виходить з автоматизованої системи це

варіанти відповідей

міжмережевий екран

антивірус

сервер

робоча станція

Запитання 7

Яку функцію мережевого екрану описано «Це одна з трьох загальновідомих функцій мережевого екрану. У цьому випадку виконуються зовсім прості функції (фактично як у спеціалізованого маршрутизатора), які полягають у перегляді заголовка кожного пакету та перевірки ІР адреси та порта на правильність»

варіанти відповідей

фільтрація пакетів

проксі сервер

проксі сервер програми

кешування даних

статистика та повідомлення

Запитання 8

Яку функцію мережевого екрану описано «Всі сеанси зв’язку встановлювались через нього, а не напряму. Отримавши дані, ….відсилає їх далі від свого імені, а отримавши відповідь, пересилає її потрібному комп’ютеру внутрішньої мережі. Головною перевагою є те, що він приховує справжні адреси ваших комп’ютерів, замінюючи їх на свою. Це унеможливлює атаку на конкретний комп’ютер в підмережі.


варіанти відповідей

проксі сервер

фільтрація пакетів

проксі сервер програми

кешування даних

статистика та повідомлення

Запитання 9

Яку функцію мережевого екрану описано «Ідея полягає у тому, що, оскільки всі дані проходять через мережевий екран, він може зберігати найбільш популярну інформацію і при наступному звертанні за нею видати її зі свого кешу»

варіанти відповідей

проксі сервер

кешування даних

статистика та повідомлення

проксі сервер програми

фільтрація пакетів

Запитання 10

Яку функцію мережевого екрану описано «Важливою властивістю мережевого екрану є ведення історії всіх мережевих з’єднань, а також вивід повідомлень про атаки на мережу чи комп’ютер. Історія з’єднань допомагає правильно настроїти мережевий екран, щоб комп’ютер був одночасно захищений від нападів і відкритий для доступу авторизованим користувачам»


варіанти відповідей

кешування даних

фільтрація пакетів

статистика та повідомлення

проксі сервер програми

проксі сервер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест