Продуктивність екологічних систем різного типу. Біосфера та ноосфера

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 32 рази
12 запитань
Запитання 1

Найнижча продуктивність біогеоценозів характерна для...

варіанти відповідей

пустелі

тропічні ліси

Запитання 2

Найвища продуктивність біогеоценозів характерна для...

варіанти відповідей

пустелі

тропічні ліси

Запитання 3

Продуктивність водних чи наземних біоценозів буде вища?

варіанти відповідей

водних

наземних

Запитання 4

Які організми є продуцентами водних біоценозів?

варіанти відповідей

Водорості

Гриби

Дерева

Запитання 5

Збіднене видами угрупування рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, створене людиною для отримання сільськогосподарської продукції назівається....

варіанти відповідей

Екосистема

Агроценоз

Сукцесія

Запитання 6

Укажіть фактор не живої природи

варіанти відповідей

температура

передача генетичної інформації

розмноження

Запитання 7

Гомеостаз біогеоценозу - це...

варіанти відповідей

саморегуляція екосистеми

руйнація екосистеми

Запитання 8

Поява і розвиток угруповань організмів у тих місцеіснуваннях, де їх раніше не було - це

варіанти відповідей

Первинні сукцесії

Вторинні сукцесії

Запитання 9

Відновлення лісів після пожеж - це приклад...

варіанти відповідей

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

Запитання 10

Усю сукупність організмів на планеті Земля, включно з людиною учений Вернадський називав...

варіанти відповідей

живою речовиною

екосистемою

ноосферою

Запитання 11

Міграції хімічних елементів за у частю організмів називається...

варіанти відповідей

біогенною

абіогенною

Запитання 12

Піонерами рослинності назівають...

варіанти відповідей

гриби

лишайники

водорості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест