Просвітництво і промислова революція.

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Батьківщиною Просвітництва вважається

варіанти відповідей

США

Англія

Росія

Німеччина

Запитання 2

Який винахід 18 ст. став "універсальним двигуном"?

варіанти відповідей

ткацький верстат

водяне колесо

парова машина

прядка "Дженні"

Запитання 3

Буржуазія - це

варіанти відповідей

наймані робітники

власники засобів виробництва, підприємці

пролетаріат

ремісники

Запитання 4

Промисловий переворот -це

варіанти відповідей

 політика активного втручання держави в економіку із метою накопичення золота в державній скарбниці

 економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки.

 організація виробництва, що грунтується на використанні капіталу для отримання прибутку

 перехід від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики.

Запитання 5

Серед мислителів епохи Просвітництва виділяються три французькі філософи :

варіанти відповідей

Ш. Монтеск'є

Д. Дідро

Й. Гете

Д. Локк

Вольтер

Ж.-Ж. Руссо

Запитання 6

Оберіть правильне твердження.

Аграрна революція - це...

варіанти відповідей

перехід від ручної праці до машинної

перехід від мануфактури до заводів та фабрик

культурний рух, який грунтувався на гуманізмі

перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, орендарів.

Запитання 7

Який період в історії Європи названий добою Просвітництва?


варіанти відповідей

XV ст.

XVI ст.

XVII ст.

XVIII ст.

Запитання 8

Що надають природні права?

варіанти відповідей

Право на життя, свободу та щастя

Право на життя та свободу вибору

Право на життя, свободу та рівність

Право на життя та рівність

Запитання 9

Просвітництво - це...

варіанти відповідей

Широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII —XVIII століття

 Сукупність різноманітних відносин (політичних, економічних, дипломатичних, ідеологічних) між національними державами або групами національних держав, а також створеними ними світовими й регіональними організаціями, у процесі взаємодії яких складається певний світовий або регіональний правовий порядок.

Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків.

Перехід від мануфактурного виробництва до фабричного ,від ручної праці до машинної

Запитання 10

Для того, щоб зробити знання доступними для всіх, просвітники ....

варіанти відповідей

почали створювати світські салони, де активно обговорювалися різні освітні і політичні питання

було винайдено друкарський верстат, завдяки якому можна було надрукувати значно більше книг для звичайних людей

видали «Енциклопедію» («Енциклопедія, або тлумачний словник наук, мистецтв та ремесел»)

Запитання 11

Оберіть серед запропонованих - винаходи , що стали рушійною силою промислової революції (4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

приливні млини 


ткацький човник

доменна піч 


прядка «Дженні»

прялка з колесом 


друкарський станок Гутенберга 


ткацький верстат

парова машина

Запитання 12

Назвіть авторів Тлумачного словника наук

варіанти відповідей

Вольтер та Жак Руссо

Адам Сміт та Джон Локк

Дені Дідро та Жан Д'Аламбер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест