Пряма. Відрізок. Кут (варіант 2)

Додано: 28 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 48 разів
14 запитань
Запитання 1

Фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки, називається ...

варіанти відповідей

відрізком

прямою

кутом

Запитання 2

Основна властивість вимірювання відрізків

варіанти відповідей

Довжина відрізка може виражатися будь - яким числом

Кожний відрізок має довжину, більшу за нуль

Довжина відрізка може дорівнювати недодатньому дробовому числу

Запитання 3

Тупий кут має градусну міру

варіанти відповідей

180о

90о

Менше 90о

Більше 90о

Запитання 4

Найпростішими геометричними фігурами в планіметрії є ...

варіанти відповідей

пряма і квадрат

точка і пряма

точка, пряма і площина

пряма, промінь і відрізок

Запитання 5

Планіметрія вивчає...

варіанти відповідей

властивості фігур у просторі

властивості фігур на площині

відрізки та кути

точки та прямі

Запитання 6

Пряма це

варіанти відповідей

лінія, яка має початок , але нема кінця

лінія, яка немає ні початку , ні кінця

лінія, яка має початок , і кінець

лінія, яка має кінця

Запитання 7

Якщо т.M є внутрішньою точкою відрізка RF, то виконується рівність:

варіанти відповідей

RM + FM = RF

RF + FM = RM

MR + FR = RF

MR + FR = MF

Запитання 8

Бісектриса ділить...

варіанти відповідей

Пряму навпіл

Кут навпіл

Відрізок на дві рівні частини

Запитання 9

Точка С належить відрізку АВ. Чому дорівнює відстань ВС, якщо АВ=57 см, АС=18 см ?

варіанти відповідей

75 см

65 см

49 см

39 см

Запитання 10

 Розгорнутий кут АОВ променями ОК і OL поділено на три кути так, що ∠AOK = 60°, ∠BOL = 75°. Знайдіть градусну міру ∠LOK. 

варіанти відповідей

55°

45°

35°

65°

Запитання 11

Чи лежать точки К, Е і М на одній прямій, якщо КЕ = 5 см, ЕМ = 9 см, КМ = 12 см?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

 Промінь PC проходить між сторонами ∠АРВ. Знайдіть градусну міру ∠СРВ, якщо ∠АРВ = 112°, ∠АРС = 64 °.

варіанти відповідей

48°

176°

132°

24°

Запитання 13


Сформулюйте основну властивість прямої

варіанти відповідей

Через будь-які дві точки можна провести пряму

Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Через будь-яку точку можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Через будь-яку точку можна провести безліч прямих

Запитання 14

Яке з наведених тверджень неправильне?

А

Через дві точки можна провести безліч прямих

Б

Відстанню між двома точками називають довжину відрізка, кінцями якого є ці точки

В

На будь-якому промені можна позначити безліч точок

Г

Бісектриса розгорнутого кута ділить його на два прямих кута


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест