Геометрія 8.Прямокутник, ромб, квадрат

Додано: 24 вересня 2020
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 244 рази
19 запитань
Запитання 1

Одна сторона прямокутника у 2 рази менша від його діагоналі. Знайти кути, які утворюють сторони прямокутника з діагоналлю.

варіанти відповідей

30° і 60°

90° і 30°

90° і 60°

30° і 150°

Запитання 2

Периметр квадрата дорівнює 48 см. Знайти відстань від точки перетину діагоналей квадрата до його сторони.

варіанти відповідей

4 см

5 см

6 см

8 см

Запитання 3

Кут між стороною ромба та його діагоналлю дорівнює 42°. Знайти кути ромба, що прилягають до одної з його сторін.

варіанти відповідей

84° і 96°

21° і 159°

42° і 138°

42° і 48°

Запитання 4

У рівнобедрений прямокутний трикутник вписано квадрат так, що прямий кут у них спільний. Знайти периметр і площу квадрата, якщо катет даного трикутника дорівнює 26 см.

варіанти відповідей

52 см; 169 см2

104 см; 676 см2

39 см; 52 см2

24 см; 576 см2

Запитання 5

Якщо одна діагональ прямокутника дорівнює 6см, то друга його діагональ буде дорівнювати ...

варіанти відповідей

12см

6см

10см

3см

Запитання 6

Сторони прямокутника дорівнюють 5см і 8см. Чому дорівнює його периметр?

варіанти відповідей

13см

52см

26см

40см

Запитання 7

Периметр ромба дорівнює 24см. Знайти сторону ромба.

варіанти відповідей

12см

3см

6см

4см

Запитання 8

Якщо діагоналі паралелограма рівні,то цей паралелограм ....

варіанти відповідей

ромб

прямокутник

квадрат

довільний паралологам

Запитання 9

Якщо діагоналі паралелограма є бісектрисами кутів,то такий паралелограм ...

варіанти відповідей

ромб

прямокутник

квадрат

довільний паралелограм

Запитання 10

Якщо діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл,то такий паралелограм....

варіанти відповідей

довільний паралелограм

ромб

квадрат

прямокутник

Запитання 11

У якого з паралелограмів діагоналі взаємноперпендикулярні?

варіанти відповідей

довільний паралелограм

ромб

прямокутник

квадрат

Запитання 12

В якого з паралелограмів всі сторони рівні?

варіанти відповідей

довільний паралелограм

ромб

квадрат

прямокутник

Запитання 13

В якого з паралелограмів протилежні кути рівні?

варіанти відповідей

довільний паралелограм

ромб

прямокутник

квадрат

Запитання 14

Обрати паралелограми, у яких усі кути рівні

варіанти відповідей

ромб

квадрат

прямокутник

довільний паралелограм

Запитання 15

Діагоналі ромба АВСD перетинаються в точці О.

Назвати бісектрису трикутника АВD

варіанти відповідей

АС

АО

ВО

ВD

Запитання 16

Діагоналі ромба АВСD перетинаються в точці О.

Назвати висоту трикутника АВС

варіанти відповідей

АО

ВО

DO

СО

Запитання 17

Діагоналі ромба АВСD перетинаються в точці О.

Назвати медіану трикутника ВСD

варіанти відповідей

ВО

АО

СО

DO

Запитання 18

Діагоналі прямокутника АВСD перетинаються в точці О.

Назвати вид трикутника АОD

варіанти відповідей

рівносторонній

рівнобедрений

різносторонній

Запитання 19

АВСD-квадрат.

Назвати вид трикутника АВС

варіанти відповідей

тупокутний

прямокутний

гострокутний

рівнобедрений

рівносторонній

різносторінній

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест