Python Основи

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Python Основи
Тест виконано: 16 разів
13 запитань
Запитання 1

Що виведе цей код?

= 1

= 3

print(a + b)

варіанти відповідей

 1+3

"a+b"

 a+b

A+B

Нічого, код недійсний.

 4

Запитання 2

Який правильний код, щоб надрукувати на екрані слова "Hello World"?

варіанти відповідей

print ['Hello World']

 print {'Hello World'}

print (Hello World)

 print ("Hello World")

print Hello World


print 'Hello World'

Запитання 3

Що виведе цей код?

= 1

= 3

print("a+b")

варіанти відповідей

 A+B

a+b

Нічого

"a+b"

10

Запитання 4

Що виводить цей код?

# print("Hello")

варіанти відповідей

"Hello"

Нічого, в коді помилка.

Нічого, код коментується.

Hello

Запитання 5

Що виведе цей код?

= 10

print("x")

варіанти відповідей

x

 10


"x"

Нічого

Запитання 6

Мова програмування - це

варіанти відповідей

комп'ютерна програма, що перетворює вихідний код, написаний певною

мовою програмування, на семантично еквівалентний код в іншій мові програмування,

штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам.

інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого

рівня

будь-які дії, які виконуються за допомогою операторів.

Запитання 7

Що виведе цей код?

a='8'

b='клас'

print(a+b)

варіанти відповідей

a+b

8 клас

8клас

8_клас

'8клас'

Запитання 8

Що потрібно вписати в пропущене місце коду ?

a=int(input("Введіть відстань автомобіля (км) = "))

b=int(input("Введіть швидкість автомобіля (км/год)= "))

c=???(a/b)

print("Час руху автомобіля",c,"годин(и)")


варіанти відповідей

float

print

int

input

bin

Запитання 9

import calendar

for i in range(1,13):

   cal=calendar.month(221,i)

   print (cal)

варіанти відповідей

дана програма видрукує календар на цей рій

дана програма видрукує календар на цей місяць

немає правильної відповіді

Запитання 10

width(10)

up()

goto(-200,-200)

down()

варіанти відповідей

пересунить черепашку у лівий нижній кут екрану

пересунить черепашку у лівий верхній кут екрану

пересунить черепашку у правий нижній кут екрану

пересунить черепашку у правий верхній кут екрану

не знаю

Запитання 11

Виберіть текст програми, що відповідає малюнку

варіанти відповідей

жодний не відповідає

Запитання 12

оберіть малюнок, що відповідає даній програмі

варіанти відповідей

жоден не відповідає

Запитання 13

from turtle import*

width(10)

color("red")

k=0

for i in range(10):

   up()

   goto(-700+k*100,0)

   k=k+1

   down()

   begin_fill()

   circle(10)

   end_fill()

результат даної програми

варіанти відповідей

10 червоних кілець горизонтально розміщених

10 червоних кругів горизонтально розміщених

10 червоних кілець вертикально розміщених

10 червоних кругів вертикально розміщених

10 червоних кругів розміщених випадковим чином

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест