Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.

Додано: 18 січня
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Множина - це...

варіанти відповідей

сукупність об'єктів, об'єднаних за спільною ознакою

сукупність двох об'єктів, об'єднаних за спільною ознакою

сукупність об'єктів, вишикуваних в порядку зростання

сукупність слів, об'єднаних за спільною ознакою

Запитання 2

Множина, кількість елементів якої можна виразити натуральним числом, називається...

варіанти відповідей

нескінченною

скінченною

натуральною

числовою

Запитання 3

Множину раціональних чисел утворюють...

варіанти відповідей

додатні числа і 0

цілі числа

дробові числа

цілі числа і дробові числа

Запитання 4

Множину раціональних чисел позначають літерою...

варіанти відповідей

Q

R

N

Z

Запитання 5

Яке з тверджень правильне?

варіанти відповідей

Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу

Кожне раціональне число можна подати у вигляді скінченного десяткового періодичного дробу

Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу

Кожне ірраціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу

Запитання 6

Яке з тверджень правильне?

варіанти відповідей

Кожне ірраціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу

Кожне ірраціональне число не можна подати у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу

Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу

Кожне ірраціональне число можна подати у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу

Запитання 7

Множину дійсних чисел утворюють...

варіанти відповідей

додатні числа

раціональні числа разом з ірраціональними

натуральні і цілі числа

цілі числа

Запитання 8

Множину цілих чисел позначають літерою

варіанти відповідей

Z

R

Q

N

Запитання 9

Які із чисел 123; -45; 2,45; -4; 0; 56,1; -0,554 є цілими недодатніми?

варіанти відповідей

-45; -4; 0

123; -45; -4; 0

123; -45; 2,45; -4; 0; 56,1

-45; -4

Запитання 10

Число (-3) є...

варіанти відповідей

цілим

натуральним

раціональним

ірраціональним

Запитання 11

Число 1,23 є ...

варіанти відповідей

дробовим

раціональним

ірраціональним

натуральним

Запитання 12

Із множини чисел ( 22; 2; -5; 0; -76; 87; 23) виділіть підмножину чисел, менших за 3

варіанти відповідей

-76; 2; -5; 0

22; -76; 0

0; 2: -5

0; 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест