Раціональні дроби.Додавання і віднімання раціональних дробів. Повторення.

Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Вказати допустимі значення для дробу

варіанти відповідей

всі значення допустимі, крім 6

всі значення допустимі, крім 0

всі значення допустимі, крім 6 та 0

всі значення допустимі

Запитання 2

Який з виразів тотожно рівний дробу

варіанти відповідей

х-5

х+5

(х-5)(х+5)

х

Запитання 3

Скоротити дріб

варіанти відповідей

х(х-12)

х(х+12)

х(х-4)

х(х+4)

Запитання 4

Знайти спільний знаменник дробів

варіанти відповідей

х3у3

ху

х3у

ху3

Запитання 5

Знайти значення дробу при х=2

варіанти відповідей

-4/45

-2/45

2/45

4/45

Запитання 6

Перетворити вираз на дріб

варіанти відповідей
Запитання 7

Перетвори вираз на дріб

варіанти відповідей
Запитання 8

Перетвори вираз на дріб

варіанти відповідей
Запитання 9

Перетвори вираз на дріб

варіанти відповідей
Запитання 10

Перетвори вираз на дріб

варіанти відповідей
Запитання 11

Вибрати неправильне твердження

варіанти відповідей

Значення змінних, при яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі.

Цілі раціональні і дробові раціональні вирази називають раціональними виразами.

Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх знаменники, і додати їх чисельники.

Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест