Радянізація західноукраїнських земель у 1939 -1941 роках.

Додано: 3 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 274 рази
17 запитань
Запитання 1

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року з.... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

операція "Рот" - напад Німеччини на Францію

операція "Везерюбунг" - напад Німеччини на Данію, Норвегію

Операція "Морський Лев" - напад Німеччини на Британію

Операція "Вайс" - напад Німеччини на Польщу

Запитання 2

Відповідно до положень Пакту Ріббентропа-Молотова, укладеного 23 серпня 1939 року, радянські війська під командуванням Семена Тимошенко вступили на тетриторію Польщі .....(оберіть правильну дату)

варіанти відповідей

1 вересня 1939 року

17 вересня 1939 року

28 вересня 1939 року

22 червня 1940 року

Запитання 3

Період окупації західноукраїнських земель радянськими військами та входження їх територій до складу УРСР (СРСР) отримав назву .... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

"золота осінь"

дивна війна

4 поділ Польщі

зимова війна

Запитання 4

Після приєднання до Радянської України західноукраїнських земель у 1939 році було створено 6 нових областей. Оберіть правильний варіант переліку новостворених областей.

варіанти відповідей

Львівська, Дрогобицька, Тернопільська, Станіславська, Волинська, Рівненська

Львівська, Дрогобицька, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська

Львівська, Тернопільська, Станіславська, Волинська, Рівненська, Закарпатська

Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Станіславська, Волинська, Рівненська

Запитання 5

У період окупації радянськими військами західноукраїнських земель звичним явищем стали масові розстріли польських солдат та офіцерів. Місцем наймасовіших розстрілів польських військових на території СРСР є...... (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

Стрійський ліс м. Львів

Катинський ліс м. Смоленськ

гора Маківка

центральна площа Харкова

Запитання 6

З якого історичного документа взято ці рядки?

"Просити Верховну Раду СРСР прийняти Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки з тим, щоб з'єднати український народ в єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу"

варіанти відповідей

пакт Ріббентропа-Молотова

договір про дружбу і кордони між СРСР та Німеччиною

Декларація про входження Західної України до сладу УРСР

Акт капітуляції Франції

Запитання 7

Унаслідок оголошення ультиматуму Румунії та окупації радянськми військами Буковини і Бессарабії у 1940 році були утворені ....(оберіть правильний перелік адміністративних оддиниць, утворених у 1940 р.)

варіанти відповідей

Чернівецька область, Ізмаїльська область, Молдавська РСР

Буковина, Одеська область, Молдавська АРСР

Буковина, Ізмаїльська область, Молдавська АРСР

Чернівецька область, Одеська область, Молдавська РСР

Запитання 8

Радянізація - це...

варіанти відповідей

процес встановлення радянської влади, насадження в усіх сферах життя зразків (ідолів, символів тощо), сформованих (вироблених) за роки радянської влади

процес створення нових символів держави

процес створенння нової грошової одиниці

процес приєднання нових територій до складу радянської держави

Запитання 9

Із запропонованого перелку позначте складові радянізації на західноукраїнських землях у 1939 -1941 роках

варіанти відповідей

нові символи держави

формування території держави

формування оганів державної влади на новоприєднаних землях

індустріалізація та колективізація

денаціоналізація

культурна революція

"українізація" на радянський манер

поширення українських культурних національних ттовариств

Запитання 10

Які з ознак радянської політичної та адміністративної реформи були характерні для подій 1939-1941 років на західноукраїнських землях?

варіанти відповідей

Запроваджено однопартійну політичну систему з монополією комуністичної партії на державну владу

Політичними центрами управління стали обласні, районні й міські комітети комуністичної партії

Створення комсомольських і піонерських організацій в усіх адміністративних центрах, в усіх освітніх установах

Польський воєводський устрій ліквідовано й утворено Волинську, Дрогобицьку, Ровенську, Львівську, Станіславську і Тернопільську області в складі УРСР

Усі важливі посади нової партійно-державної адміністрації займали працівники, що прибули зі східних областей УРСР

На новоприєднаних землях залишалося польське законодавство та діяли польські закони

Запитання 11

Оберіть економічні реформи, проведені на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках радянською владою

варіанти відповідей

Націоналізація банків, промислових підприємств, майстерень, перукарень, готелів, лазень, більшості магазинів

Грошова реформа

Конфіскація землі поміщиків, монастирів, колишніх державних службовців та передача її селянам

Селяни одержали в користування понад мільйон гектарів землі, десятки тисяч коней і корів

Масова примусова колективізація сільського господарства

голодомор

Запитання 12

На західноукраїнських землях здійснювалась "українізація" на радянський манер, тобто під приводом українізації (поширення використання української мови) радянська влада впроваджувала засади комуністичної ідеології та нав'язувала нові радянські традиції, вичавлюючи українські національні. Оберіть ознаки "українізації" на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках.

варіанти відповідей

почали виходити нові українські газети з показовими назвами «Вільна Україна», «Червона Україна», «Радянська Україна», «Вільна праця»

українська мова стала головною в державних і громадських організаціях

відкривалися українські школи та виші

всеохоплюючий контроль компартійних органів за діяльністю творчої інтелігенції

у школах запроваджено обов’язкове вивчення російської мови, а в закладах вищої освіти організовано кафедри марксизму-ленінізму

обласні організації республіканських спілок письменників, художників, композиторів стали зручним засобом партійного контролю за літературно-мистецьким життям

З книгарень і бібліотек вилучено українські книжки, видані після 1917р

стрімко зросала кількість національних громадських об'єднань "Просвіти"

Запитання 13

Доберіть факти, що розкривають долю українських громадських та політичних об'єднань на західноукраїнських земях у 1939-1941 роках після радянської окупації та приходу до влади комуністів

варіанти відповідей

Частина лідерів українського політичного руху залишила Львів і перебралася до німецької зони, а друга - залишилася

21 вересня 1939 р. Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) і кілька інших партій було розпущено

«Нелегальний сектор» української політики - українські націоналісти - розгорнув боротьбу з радянською владою

Радянська влада дозволила вільну діяльність всіх існуючих на момент окупації українських політчсних організацій

Запитання 14

Комплекс каральних заходів з арештів, розстрілів, масових переселень тощо, вжитих державними органами це - ......

варіанти відповідей

репресії

мобілізація

політизація

русифікація

Запитання 15

Примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів, засіб карного чи адміністративного покарання - це.....

варіанти відповідей

репресії

депортація

радянізація

русифікація

Запитання 16

Жертвами репресій за час радянської окупації 1939-1941 рр. стало близько ........ населення Західної України (оберіть правильну відповідь)

варіанти відповідей

5%

10%

20%

30%

Запитання 17

Оберіть твердження, що характеризує позитивний наслідок приєднання західноукраїнських земель до УРСР у 1939-1941роках

варіанти відповідей

всі українські землі об'єдналися у складі Радянської України

єдина політична сила, що чинила опір радянській владі - ОУН

СРСР скористався можливістю і збільшив свої території за рахунок українських земель, а населення - більше ніж на 9 млн. осіб

СРСР здійснював на всіх західноукраїнських землях політику радянізації, русифікації, індустріалізації та колективізації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест