5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Радянська модернізація України (1928-1938 рр)

Додано: 13 травня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, котрого року ЦВК та РНК СРСР прийняв постанову “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної власності”, яка увійшла в історію як “закон про п’ять колосків”:

варіанти відповідей

1930 р.;

1931 р.;

1932 р.;

1933 р.

Запитання 2

Прочитайте уривок із книги Р.Конквеста «Великий терор» і виконайте завдання.

«Терор був настільки загальним і настільки «скорострільним», що законні органи влади розпалися. В українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з'являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. …навіть формальна партійна і радянська робота завмерла»

У цитованому уривку Р.Конквест указав на

варіанти відповідей

масштаби та наслідки терору

передумови та привід терору

причини та сутність терору

організаторів і виконавців терору

Запитання 3

Позначте, з якою політичною метою проводили суцільну колективізацію:

варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян;

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства;

допомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки й агрокультури;

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним.

Запитання 4

Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1930-х років?«Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги

голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».

«Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про

допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30-40 трудоднів нарік».


варіанти відповідей

так, обидва уривки відображають;

тільки 1-й уривок відображає;

тільки 2-й уривок відображає;

ні, жоден з уривків не відображає.

Запитання 5

Прочитайте витяг із Постанови Оргбюро ЦК КП(б)У та виконайте завдання.

«ЦК пропонує правлінню “Українфільму”… протягом найближчого часу досягти рішучого зламу в бік цілковитого підпорядкування кінематографії розгорнутому висвітленню завдань [сучасності]. …особливу увагу треба звернути на висвітлення завдань індустріалізації та суцільної колективізації й теми боротьби з класовим ворогом, …виховання нових кадрів...»

Згідно з партійними вказівками кінематографісти у своїй творчості повинні були дотримуватися

варіанти відповідей

засад модернізму.

принципів романтизму.

класичних зразків у мистецтві.

методу соціалістичного реалізму.

Запитання 6

Вкажіть мету діяльності комісії В. Молотова в Україні упродовж жовтня 1932 – січня 1933 років:

варіанти відповідей

проведення кадрових змін в партійному керівництві республіки;

контроль за створенням політвідділів МТС;

контроль за повним виконанням хлібозаготівельного плану

участь у розслідуванні справи “Української військової організації”.

Запитання 7

На фото зображено один із символів міста

варіанти відповідей

Києва.

Одеси.

Львова.

Харкова.

Запитання 8

Яке явище радянської дійсності 1930-х рр. відображає картина П.Бєлова?

варіанти відповідей

Нагнітання атмосфери страху, пошуку «ворогів народу».

Панування в суспільстві загальної недовіри, взаємної підозри.

Використання дармової примусової робочої сили ув’язнених.

Трудовий героїзм робітників на новобудовах перших п’ятирічок.

Запитання 9

Утвердження в Українській СРР колгоспно-радгоспної системи господарювання, багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села – це наслідки здійснення політики

варіанти відповідей

«коренізації»

«воєнного комунізму»

суцільної колективізації

нової економічної політики

Запитання 10

Вкажіть відомого українського поета, про творчість якого в умовах сталінізму Є. Маланюк висловився так: “Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась”:

варіанти відповідей

М. Рильський;

П. Тичина;

М. Бажан;

В. Сосюра.

Запитання 11

Що стало наслідком розгортання в СРСР стаханівського руху?

варіанти відповідей

підвищення норм виробітку продукції

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 12

Визначіть сферу українського національного мистецтва, яку цілковито знищили репресивні органи у 1930-х роках за те, що вона “орієнтує на часи гетьманів та козацької романтики”:

варіанти відповідей

декоративно-прикладне мистецтво;

театральне мистецтво;

хоровий спів;

кобзарство та лірництво.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест