19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929 – 1938 рр.) Частина 3.

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 29 разів
31 запитання
Запитання 1

На карті позначено області:

варіанти відповідей

розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1932 р.;

діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова у жовтні 1933 р.;

селянських повстань під час проведення колективізації у 1932 р.;

що зазнали найбільших людських втрат від голодомору 1932-1933 рр.

Запитання 2

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору:

 «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, “заготовляючи ” наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин.

передумов.

значення.

мети.

Запитання 3

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Запитання 4

Щоб надалі селянство не могло чинити опір, більшовики на чолі з Й.Сталіним вирішили:

варіанти відповідей

об"єднати в колгоспи

створити приватні підприємства

будувати комунізм

Запитання 5

Що спричинило голодомор?

варіанти відповідей

Сталінська влада хотіла пришвидчити колективізацію

Поганий урожай 1930-1933 років

Всеосяжний контроль над селянами

Запитання 6

Коли почався голодомор?

варіанти відповідей

1930

1932

1934

Запитання 7

Що означає "розкоркулення селянства"

варіанти відповідей

Історичний процес техніко-географічних понять під час голодомору

Політична репресія яку застосували в адміністративному порядку місцевими органами виконавчої влади проти багатих селян

Збішна авральна робота з метою надолужити згаяний час

Запитання 8

вибрати два варіанти.

Що з наведеного не є причинами Голодомору?

варіанти відповідей

Установлення нереальних хлібозаготівельних планів

не вистачало продуктів харчування у звязку з посухою

ухвалення закону про охорону державного майна

невиконання плану першої п'ятирічки

неспроможність держави надати швидку допомогу голодуючим

Запитання 9

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани щодо форсованої колективізації?

варіанти відповідей

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

репресії та Голодомор

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

економічна зацікавленість селян

Запитання 10

Закон про п'ять колосків був складовою політики:

варіанти відповідей

масових репресій проти селянства

уведення госпрозрахунку між державою і колгоспами

перерозподілу земель заможних господарств на користь бідняцких

освоєння нових земель

Запитання 11

С. Косіор, виступаючи на з'їзді КП(б)У заявив: " На Україні класова боротьба більш напружена... і ворог у нас лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях Союзу". Ця теза стала теоретичним підгрунтям для здійснення в республіці

варіанти відповідей

Голодомору 1932 -1933 рр

масових репресій

кампанії з розкуркулення

політики коренізації

Запитання 12

Постанова СРСР від 7 серпня 1932 року "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності" в народі прозвали:

варіанти відповідей

"Драконовий закон"

"Соломонове рішення"

"Закон 12 таблиць"

"Закон про 5 колосків"

Запитання 13

Ставлення більшості українських селян до колективізації сільського господарства:


варіанти відповідей

байдуже, оскільки вони мали право не вступати в колгоспи, залишатися одноосібниками.


ентузіазм, піднесення, всебічна підтримка, добровільний запис у колгоспи.

вороже, стихійний опір, збройні повстання, не віддавали колгоспам своє майно і худобу.

стримана підтримка, адже селяни вважали колгоспи формою кооперації, яку вони сприймали цілком позитивно.

Запитання 14

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору: «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, «заготовляючи» наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба»можна використати для пояснення його

варіанти відповідей


причин.

передумов

значення

мети

Запитання 15

Проблема модернізації сільськогосподарського виробництва розв’язувалась шляхом:

варіанти відповідей

будівництва станцій технічного обслуговування в містах;

будівництва державних машинно-тракторних станцій;

ремонтування старої сільськогосподарської техніки на селі;

закупівлі нової сільськогосподарської техніки за кордоном.

Запитання 16

Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

масове вилучення продовольства у селян

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду

небажання селян працювати на колгоспних полях задарма

штучне підтримування стану голоду щодо українських селян

криза перенаселення в Україні 

дотримання ідеології комунізму - прагнення покращити життєвий рівень населення

Запитання 17

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

Запитання 18

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів «за злісне саботування хлібозаготівель» призвело до

варіанти відповідей

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови

Запитання 19

Голова Раднаркому УСРР

варіанти відповідей

Раковський

Сталін

Ленін

Довженко

Запитання 20

 Безмірне звеличення постаті, сліпе поклоніння, обожнювання людини, яка займає найвище становище в політичній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.

варіанти відповідей

культ особи

націонал - ухильництво

ворог народу

волобуєвщина

Запитання 21

Назвіть найбільше в Україні місце поховання жертв масових репресій, розстріляних органами НКВС 

варіанти відповідей

Голосіївський ліс

 Урочище Сандормах

Биківнянський ліс

Бабин Яр

Запитання 22

«Розстріляне відродження» — це умовна назва:

варіанти відповідей

Покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

Групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

Літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом

Плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України

Запитання 23

Що належить до результатів державної політики в СРСР в галузі культури наприкінці 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Розквіт авангардного мистецтва

Ліквідація масової неписьменності

Скасування державної цензури засобів масової інформації

Забезпечення і захист ідейного різноманіття в галузі культури

Запитання 24

Наслідки гоніння та репресій проти діячів української культури в 1930-х рр. отримали назву...

варіанти відповідей

"білий терор"

"червоний терор"

"розруха"

"розстріляне відродження"

Запитання 25

Із трагічною загибеллю якого партійно-радянського діяча історики пов′язують згортання політики українізації?

варіанти відповідей

О. Шумського

М. Скрипника

Л. Кагановича

Х. Раковського

Запитання 26

Як називалися організації, на які в 1920-ті рр. було покладено завдання навчати доросле населення читати й писати?

варіанти відповідей

лікнепи

комбіди

трести

колгоспи

Запитання 27

Вставте пропущене.

Найяскравішим здобутком українського театрального мистецтва 20-х рр. стало мистецьке об′єднання "Березіль", організоване у 1) ______ режисером 2)_______.

варіанти відповідей

1) 1921 р.; 2) Миколою Садовським

1) 1922 р.; 2) Гнатом Юрою

1) 1922 р.; 2) Лесем Курбасом

1) 1923 р.; 2) Олександром Довженком

Запитання 28

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?

варіанти відповідей

1921 р

1923 р

1925 р

1927 р.

Запитання 29

Хто був фактичним лідером ВАПЛІТЕ? 

варіанти відповідей

М. Зеров 

М. Рильський 

В. Сосюра 

  М. Хвильовий

Запитання 30

У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

варіанти відповідей

1936р.

1927р.

1934р.

1923р.

Запитання 31

Масові репресії - це...

варіанти відповідей

перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

насадження в суспільстві атмосфери страху 

ліквідація індивідуального селянського господарства 

нав’язування суспільству комуністичної ідеології 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест