18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Районування природних ландшафтів

Додано: 1 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є:

варіанти відповідей

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічна країна

фізико-географічний район

Запитання 2

 Великі частини фізико-географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом називають:

варіанти відповідей

фізико-географічними провінціями (краями)

фізико-географічний районами

фізико-географічними областями

фізико-географічними (природними) зонами

Запитання 3

Провідним чинником, що визначає різноманітність ландшафтів, є:

варіанти відповідей

води суходолу

клімат

температура повітря

ґрунт

Запитання 4

Одним із засновників вітчизняного ландшафтознавства був:

варіанти відповідей

В. В. Докучаєв

К. І. Геренчук

В. М. Кубійович

Ю. І. Полянський

Запитання 5

Найменша одиниця регіонального природного районування:

варіанти відповідей

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічний район

фізико-географічна область

 фізико-географічна підзона

Запитання 6

Велика територія, що виділяється за розташуванням у межах великих форм рельєфу та належністю до потужних тектонічних структур це:

варіанти відповідей

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна країна

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічний район

Запитання 7

Частина природної зони (або підзони), що виділяється за особливостями геологічної будови та рельєфу й рівнем континентальності клімату це:

варіанти відповідей

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічний район

фізико-географічна область

фізико-географічна країна

Запитання 8

Який тип ландшафту формується завдяки широтниму розподілу тепла й вологи по земній поверхні?

варіанти відповідей

зональний

азональний

тектонічний

рельєфний

Запитання 9

Яке визначення більш точно відповідає поняттю "Фізико-географічне районування"

варіанти відповідей

- система поділу земної поверхні

- передбачає поділ її території, що ґрунтується на виявленні системи підпорядкованих один одному природних ландшафтів, які характеризуються внутрішньою єдністю й неповторністю компонентів природи

- передбачає поділ її території, що ґрунтується на виявленні системи підпорядкованих один одному природних ландшафтів

- передбачає поділ території, які характеризуються внутрішньою єдністю й неповторністю компонентів природи

Запитання 10

Який типи ландшафту формуються завдяки геолого-геоморфологічним чинникам?

варіанти відповідей

тектонічні

азональні

водні

зональні

Запитання 11

У межах фізико-географічної (природної) зони за переважанням ландшафтів певного підтипу виділяються:

варіанти відповідей

фізико-географічні області

фізико-географічні підзони

фізико-географічні провінції

фізико-географічні країни

Запитання 12

 В Україні виділяються такі фізико-географічні країни:

варіанти відповідей

Українські Карпати

Східноєвропейська рівнина

Подільська височина

Кримські гори

Придніпровська низовина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест