Реалізація алгоритмів повторення мовами програмування 8-В

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Які ви знаєте види циклів?

варіанти відповідей


з лічильником

з післяумовою

з повторенням


з вибором


з розгалуженням


з передумовою

Запитання 2

Тіло циклу може містити...

варіанти відповідей

тільки одну команду

тільки групу команд

одну або декілька команд

дві команди

Запитання 3

Операторні дужки...

варіанти відповідей

for... to

 begin… end

 if... then

 begin... do

Запитання 4

Цикл із передумовою описується оператором...

варіанти відповідей

if...

repeat...

for...

while

Запитання 5

Яке службове слово вказує на тіло циклу у циклі з передумовою?

варіанти відповідей

for

do

 until

while

Запитання 6

Яке службове слово використовуємо у циклі з лічильником?

варіанти відповідей

while

downto

for


until

Запитання 7

Яка вказівка надає величині А значення випадкового дійсного числа від 0,0 включно до 1,0?

варіанти відповідей

A:=random(1,0);

А:=random;

 А:=randomize;

А:=random(0,1);

Запитання 8

Яке значення отримає змінна х, після виконання циклу 

i := 3; х :=7;

while i < 5 do begin

x := x + 1;

i := i + 1

end;

варіанти відповідей

8

9

10

12

Запитання 9

Яке значення отримає змінна с після виконання послідовності команд?

с :=2;

for i := 1 to do с:=с+2;


варіанти відповідей

6

8

10

12

Запитання 10

Скільки разів буде виконано такий цикл?

for i := 6 downto do ...;

варіанти відповідей

5

6

7

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест