Реалізація спадкової інформації. Онтогенез.

Додано: 2 грудня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 181 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Клітинний цикл - це проміжок часу:

варіанти відповідей

а) поділу клітини;

б) від поділу до наступного поділу клітини;

в) від поділу до смерті клітини;

г) 20 хвилин.

Запитання 2

2. До інтерфази не входить:

варіанти відповідей

а) постсинтетичний період;

б) синтетичний період;

в) телофаза;

г) пресинтетичний період.

Запитання 3

3. Яка молекула здатна для подвоєння під час інтерфази для збереження загальної кількості хромосом в клітині.

варіанти відповідей

а) білку;

б) т-РНК;

в) ДНК;

г) м-РНК.

Запитання 4

4. Клітина поділяється мітотично під час:

варіанти відповідей

а) дробіння зиготи;

б) стадії росту при гаметогенезі;

в) стадії дозрівання гаметогенезу

г) стадії розмноження гаметогенезу

Запитання 5

5. Коли відбувається реалізація спадкового матеріалу клітини:

варіанти відповідей

а) при мітозі;

б) під час інтерфази;

в) під час мейозу;

г) під час запліднення

Запитання 6

6. У якого організму не відбувається мітоз

варіанти відповідей

а) інфузорії-туфельки;

б) печінкового сисуна;

в) кишкової палички;

г) людини розумної.

Запитання 7

7. Подвійне запліднення зустрічається у:

варіанти відповідей

а) спорових рослин;

б) хвойних рослин;

в) кільчастих червів;

г) покритонасінних рослин.

Запитання 8

8. У яких тварин непрямий тип розвитку?

варіанти відповідей

а) ропуха сіра;

б) синиця велика;

в) заєць сірий;

г) павук-хрестовик.

Запитання 9

9. У яблуні хромосомний набір дорівнює 34. Який хромосомний набір буде в клітинах ендосперму(запасу поживних речовин насіння)?

варіанти відповідей

а) 17;

б) 34;

в) 51;

г) 68.

Запитання 10

10. Кроссинговер відбуваеться під час:

варіанти відповідей

а) профази мітозу;

б) профази І мейозу;

в) запліднення;

г) інтерфази.

Запитання 11

11. Стадія розвитку зародку, під час якої утворюються зародкові листки:

варіанти відповідей

а) бластула;

б) гаструла;

в) нейрула;

г) зигота.

Запитання 12

12. Вкажіть назву процесу незапланованої смерті клітини:

варіанти відповідей

а) некроз;

б) інфаркт;

в) апоптоз;

г) мейоз.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест