реалізм в образотвочому мистецтві

тест за темою "Реалістичний стиль в образотворчому мистецтві" за підр.Масол Л.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Мистецтво, 8 клас
Тест виконано: 18 разів
24 запитання
Запитання 1

у середині ХІХст.реалізм прийшов на заміну

варіанти відповідей

романтизму

бароко

класицизму

Запитання 2

Реалізм - це

варіанти відповідей

стиль і напрям у літературі та мистецтві, який сповідував необхідність правдивого відображення дійсності в її типових рисах

напрям у європейській літературі й мистецтві, у якому на перший план висувалися інтереси особи та її почуття

стиль у мистецтві, суть якого полягала в наслідуванні мистецтва античності та в дотриманні системи строгих правил відтворення дійсності

Запитання 3

Реалісти відображували життя

варіанти відповідей

як гармонійну впорядкованість світу

як конфлікт між ідеалом і реальністю

у справжніх образах

Запитання 4

Реалізм часто розглядають як

варіанти відповідей

підпорядкованість простим і чітким геометричним формам

мистецтво "втрачених ілюзій"

заглибленість у сферу людського духу

Запитання 5

В образотворчому мистецтві ХІХ ст. розвинувся так званий...

варіанти відповідей

 сатиричний реалізм 

 

правдивий реалізм 


несправжній реалізм 

 

критичний реалізм

Запитання 6

З чиїм іменем пов'язують народження жанра Реалізм у живописі? 

варіанти відповідей

Т.Руссо

І.Рєпін

І.Шишкін

Г.Курбе

Запитання 7

Легенда іспанського мистецтва епохи Реалізму

варіанти відповідей

Антуан Ватто 


Оноре Дом'є

Франсіско Гойя 

Франсуа Буше

Запитання 8

Художниками-передвижниками були

варіанти відповідей

 І. Рєпін та  М. Ге

І.Шишкін та В.Пєров

 В. Васнецов та В.Пєров

всі вище зазначені художники

Запитання 9

Видатним майстром карикатури, автором ксилографій і літогафій був:

варіанти відповідей

Оноре Дом'є


Леонід Позен

Густав Курбе

Запитання 10

Чудовим знавцем українського сільського побуту вважається

варіанти відповідей

 М. Пимоненко

  К. Трутовський

 М. Ге

 М. Ярошенко

Запитання 11

назвати художника, який володів мистецтвом гри світла та тіні

варіанти відповідей

М.Ярошенко

А.Куїнджі

К.Трутовський

Запитання 12

«Шукачем сонця» називали витонченого пейзажиста, майстра сонячного колориту, світлотіньових ефектів і це був…

варіанти відповідей

М. Пимоненко

В. Орловський

А. Куїнджі

Запитання 13

Відома картина художника-реаліста Іллі Рєпіна.

варіанти відповідей

Віяльниці

Запорожці пишуть листа турецькому султанові

Сторожа запорозьких вольностей

Брід

Запитання 14

Хто автор картини "Ніч на Дніпрі"?

варіанти відповідей

Микола Ярошенко

Микола Пимоненко

Архип Куїнджі

Запитання 15

Вкажіть усі ознаки характерні для живопису реалізму

варіанти відповідей

 достовірність

уважне дослідження навколишнього світу

ствердження естетичної цінності повсякденного життя

  показ дійсності

Запитання 16

Майстром карикатури доби реалізму був...

варіанти відповідей

 Франсіско Гойя

 Гюстав Курбе

  Ілля Рєпін

 Оноре Дом'є

Запитання 17

Навмисне смішне або спотворене зображення предмета або особи називається...

варіанти відповідей

 карикатурою

  шаржем

сатирою

портретом

Запитання 18

Послідовник французького критичного реалізму, який створював образи дітей бідняків за роботою...

варіанти відповідей

Гюстав Курбе

Оноре Дом'є

Жан-Франсуа Мілле

Жуль Бастьєн-Лепаж

Запитання 19

Художник, який на портретах поряд із людьми інтелектуальної праці зображував типових пересічних персонажів...

варіанти відповідей

Микола Ярошенко

  Ілля Рєпін

 Костянтин Трутовський

 Архип Куїндж

Запитання 20

Художник, пензлю якого характерне правдиве зображення життя українського села...

варіанти відповідей

 Микола Пимоненко

 Володимир Орловський

  Корнил Устиянович

Архип Куїнджі

Запитання 21

Віртуозно змальовува українські ліси, річки, степи.

варіанти відповідей

 Володимир Орловський

Микола Пимоненко

Сергій Васильківський

Корнил Устиянович

Запитання 22

Вкажіть автора пам'ятника Богдану Хмельницькому

варіанти відповідей

 Леонід Позен

  

 

  

Олександр Архипенко

 Іван Шаповал

Михайло Микешин

Запитання 23

Який з українських скульпторів став автором пам'ятників для І.Котляревського і М.Гоголя у Полтаві?

варіанти відповідей

 Михайло Микешин

Леонід Позен

 Іван Мартос

Микола Івасюк

Запитання 24

Зачинатель західноукраїнської реалістичної школи живопису...

варіанти відповідей

Киріак Костанді

  

 


Володимир Орловський

 Корнил Устиянович

  Микола Івасюк

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест