релігія

Додано: 30 квітня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: релігія
Тест виконано: 76 разів
24 запитання
Запитання 1

Найдавніша національна релігія

варіанти відповідей

протестантизм

іудаїзм

даосизм

конфуціанство

Запитання 2

Укажіть релігії які належать до світових

варіанти відповідей

християнство, буддизм

 синтоїзм, буддизм

індуїзм, буддизм

конфуціанство, індуїзм

Запитання 3

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Зростання частки людей літнього віку

Зростання тривалості життя в країні

 Більш пізній вихід людей на пенсію

Зростання частки людей працездатного віку

Запитання 4

Установіть відповідність між країнами та переважаючими релігійними течіями, що домінують на їх території:


1) Пакистан

2) Греція;

3) Мексика;

4) Тайланд


А) Католицизм;

Б) Буддизм;

В) Православ'я;

Г) Іслам;

Д) Анімізм.

варіанти відповідей

1Д, 2А, 3В, 4Г

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2В, 3Д, 4А

1А, 2Б, 3В, 4Д

Запитання 5

Назва річки , в якій охрестився Ісус Христос

варіанти відповідей

Амазонка

Йордан

Ніл

Єфрат

Запитання 6

Резиденція Папи Римського розташована у

варіанти відповідей

Ватикані

Мекка

Медині

Запитання 7

Наймолодшою та другою за чисельністю є релігія..

варіанти відповідей

буддизм

юдаїзм

іслам

протестантизм

Запитання 8

Тут  зображена особа, яка досягла найвищої святості.Хто це, яка релігія?

варіанти відповідей

буддизм

іслам

Будда

Конфуцій

Запитання 9

В Україні найбільше поширене вірування

варіанти відповідей

протестантизм

православ'я

греко-католицизм

римо-католицизм

Запитання 10

Три основні гілки Християнства?

варіанти відповідей

Католицизм   

Буддизм

Протестантизм 

Православ'я

Запитання 11

1.    Релігія – це: 


варіанти відповідей

форма духовної культури  

особлива форма світогляду  

частина людської свідомості

все разом взяте

Запитання 12

1.    До світових релігій не відноситься:


варіанти відповідей

буддизм

християнство

конфуціанство

іслам

Запитання 13

1.    Скільки напрямків у християнстві? 


варіанти відповідей

три

два

чотири 

немає вірної відповіді

Запитання 14

1.    За картою атласу «Релігії України» визначить, яке місто має такі координати – 50 градусів північної широти та 24 градуси 30 хвилин східної довготи?


варіанти відповідей

Харків

Перяслав

Львів

Шепетівка

Запитання 15

Сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві називають:

варіанти відповідей

звичаєм

релігією

обрядом

традицією

Запитання 16

Яку частку (%) в населенні світу становлять християни? 

варіанти відповідей

30 %

45 %

55 %

60 %

Запитання 17

Домінуючою релігією арабських країн є:

варіанти відповідей

буддизм

протестантизм

католицизм

іслам

Запитання 18

Назвіть країну, де більшість населення сповідує синтоїзм:

варіанти відповідей

Сирія

Японія

Сінгапур

Росія

Запитання 19

Прихильники ісламу в Україні проживають в основному:

варіанти відповідей

на сході

в Західній Україні

на Поліссі

в Криму

Запитання 20

В Китаї та Кореї поширена ...релігія-...

варіанти відповідей

світова

регіональна

конфуціанство

синтоїзм

Запитання 21

Цю релігію сповідують до 300 млн.жителів планети:схід і центр Європи, на Балканському півострові, в Росії,Грузії, Вірменії, Ефіопії.

варіанти відповідей

протестантизм

іслам

православ'я

буддизм

Запитання 22

   Виберіть країни з найбільшою українською діаспорою   

варіанти відповідей

 США

Китай

Канада

Казахстан

 Польща

Білорусь

 Росія

Запитання 23

До якої мовної сім'ї належать українці:

варіанти відповідей

слов'янської

романської

уральської

грецької

Запитання 24

Оберіть рядок із країнами, де густота населення становить менше 4 особи на км²: 

варіанти відповідей

Мексика, США, Панама

Бразилія, Аргентина, Колумбія, Венесуела

Австралія, Канада, Монголія, Лівія, Мавританія

Росія, Україна, Білорусь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест