10 клас. тема: Репродукція і розвиток

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
18 запитань
Запитання 1

До способів статевого розмноження належить:

варіанти відповідей

копуляція

поділ клітини навпіл

брунькування

фрагментація тіла

Запитання 2

Процес, що відбувається за диференціації клітин

варіанти відповідей

поділ навпіл

старіння і смерть

спеціалізація

неконтрольований поділ

Запитання 3

Частина сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини під час запліднення

варіанти відповідей

ядро

акросома

шийка

хвостик

Запитання 4

Чим яйцеклітина відрізняється від сперматозоїда?

варіанти відповідей

має ядро

наявністю зовнішніх оболонок

набором хромосом

відсутністю ядра

Запитання 5

За якого з методів репродуктивної медицини жінка виношує дитину іншого подружжя?

варіанти відповідей

всиновлення

донорство яйцеклітини

сурогатне материнство

заморожування ембріонів

Запитання 6

Виберіть онкогенні фактори різної природи

варіанти відповідей

іонізуюче випромінення

ендокринні порушення

вроджені аномалії

речовини тютюнового диму

помилки систем репарації клітин

Запитання 7

Що називається імплантами?

варіанти відповідей

орган або тканина, які пересаджуються з організму донора реципієнту

механічні або електронні аналоги органів або тканин, які поміщають в організм реципієнту

спеціальні препарати для знищення клітин пухлини

Запитання 8

Виберіть ознаки стовбурових клітин та їх роль.

варіанти відповідей

спеціалізовані клітини, які мають певні риси будови

недиференційовані клітини

зберігають здатність до поділу

здатні до обмеженої кількості поділів

дають початок новим клітинам під час формування або регенерації тканин

Запитання 9

Клітини якої тканини мають найменшу тривалість життя?

варіанти відповідей

еритроцити

нейрони

епітеліальні

Запитання 10

Що таке некроз?

варіанти відповідей

випадкова або патологічна загибель клітин

порушення клітинного циклу

запрограмована загибель клітин

Запитання 11

Які з перелічених заходів належать до профілактики онкологічних захворювань?

варіанти відповідей

уникнення або ослаблення дії канцерогенних факторів;

рання діагностика онкологічних захворювань;

вживання певних гормональних препаратів;

здоровий спосіб життя.

Запитання 12

На гаметогенез у людини негативний вплив здійснюють:

варіанти відповідей

алкоголь, паління та вживання наркотичних речовин

радіаційне випромінення та певні хімічні речовини

гормональні порушення

цей процес не залежить від впливу різних факторів

Запитання 13

Відомо, що протягом життя еритроцити крові людини постійно оновлюються. До якого виду регенерації належить даний процес?

варіанти відповідей

внутрішньоклітинна

репаративна

фізіологічна

Запитання 14

У випадку травмування покривів тіла людини рана загоюється за рахунок клітин навколишніх тканин: формується сполучнотканинний рубець - шрам. До якого виду регенерації належить даний процес?

варіанти відповідей

фізіологічна

репаративна

внутрішньоклітинна

Запитання 15

Чим гамети відрізняються від соматичних клітин?

варіанти відповідей

мають диплоїдний набір хромосом

мають половинний набір хромосом

розмножуються шляхом мейозу

розмножуються метозом

Запитання 16

Репродуктивна медицина займається:

варіанти відповідей

діагностуванням злоякісних та доброякісних пухлин

діагностуванням спадкових вад на ранніх етапах ембріогенезу

профілактикою, діагностикою та лікуванням безпліддя у людини

профілактикою захворювань у постембріональному періоді життя людини.

Запитання 17

Що таке екстракорпоральне запліднення?

варіанти відповідей

вид штучного запліднення, під час якого відбувається запліднення яйцеклітини безпосередньо в організмі людини

природнє запліднення, яке не потребує втручання технологій репродуктивної медицини

вид штучного запліднення, під час якого відбувається запліднення яйцеклітини поза межами організму людини

Запитання 18

В чому проявляється явище ембріональної індукції?

варіанти відповідей

частини зародку впливають на формування інших частин

процес формування зародкових листків

занурення та прикріплення зародку до слизової оболонки матки

процес послідовної та необоротної реалізації спадкової інформації організму.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест