Контрольна робота. Репродукція і розвиток (10 клас)

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
85 запитань
Запитання 1

Оберіть функції плаценти:

варіанти відповідей

захисна

обмін речовин

тимчасова залоза внутрішньої секреції

Запитання 2

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається:

варіанти відповідей

розмноженням

заплідненням

зиготою

Запитання 3

Яйцеклітина зливається зі сперматозоїдом у:

варіанти відповідей

матці

яєчниках

матковій трубі

Запитання 4

Яйцеклітина людини містить хромосом:

варіанти відповідей

23

46

12

Запитання 5

Онтогенез - це індивідуальний розвиток організму від:

варіанти відповідей

запліднення до народження

народження до закінчення існування

від запліднення до закінчення існування

Запитання 6

З`єднання у якому передаються нервові імпульси називають

варіанти відповідей

синапс

нерви

нейрони

центральна нервова система

Запитання 7

Виберіть варіант, у якому етапи запліднення розміщені у правильній послідовності:

варіанти відповідей

проникнення сперматозоїда у яйцеклітину, зустріч гамет та активація яйцеклітини, злиття гаплоїдних ядерактивація зиготи до поділу, внутрішнє осіменіння

внутрішнє осіменіння, зустріч гамет та активація яйцеклітини, проникнення сперматозоїда у яйцеклітину, злиття гаплоїдних ядер, активація зиготи до поділу

внутрішнє осіменіння, проникнення сперматозоїда у яйцеклітину, активація зиготи до поділу, зустріч гамет та активація яйцеклітини,злиття гаплоїдних ядер

внутрішнє осіменіння, проникнення сперматозоїда у яйцеклітину, злиття гаплоїдних ядерактивація зиготи до поділу, зустріч гамет та активація яйцеклітини

Запитання 8

Вкажіть головну ознаку вагітності

варіанти відповідей

 сонливість

припинення менструацій

нудота

часті зміни настрою

Запитання 9

Гормон гіпофізу, що активізує м'язи матки при пологах

варіанти відповідей

пролактин

міозин

окситоцин

вазопресин

Запитання 10

Жовте тіло фолікула продукує гормон

варіанти відповідей

прогестерон

тестостерон

пролактин

естрадіол

Запитання 11

З якого тижня вагітності зародок стає плодом?

варіанти відповідей

 з другого

з дев'ятого

з чотирнадцятого

з двадцять другого

Запитання 12

Основними критичними періодами вагітності є

варіанти відповідей

органогенез

запліднення

пологи

плацентація(утворення плаценти)

дроблення зиготи

імплантація(вростання зародка у матку)

Запитання 13

Плодом у людини називають

варіанти відповідей

яйцеклітину до запліднення

яйцеклітину після запліднення

зародок після дроблення зиготи

зародок від початку утворення плаценти

Запитання 14

Період вагітності в людини в разі нормального перебігу триває близько

варіанти відповідей

30 тижнів

36 тижнів

40 тижнів

46 тижнів

Запитання 15

Позначте орган, за допомогою якого плід зв’язаний з організмом матері

варіанти відповідей

плацента

матка

маткові труби

яєчник

Запитання 16

Розвиток людського організму починається безпосередньо з утворення:

варіанти відповідей

яйцеклітини;

сперматозоїда;

гамет

зародка;

зиготи

Запитання 17

Процес виходу яйцеклітини із фолікула яєчника

варіанти відповідей

менструація

овуляція

ембріонізація

імплантація

Запитання 18

Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?

варіанти відповідей

партеногенез

поліембріонія 

фрагментація

брунькування

Запитання 19

Генетично запрограмована загибель клітин — це

варіанти відповідей

некроз

мітоз

апоптоз 

цитоз

Запитання 20

Період між двома послідовними поділами клітини або від завершення останього поділу до загибелі клітини.

варіанти відповідей

анафаза  

метафаза

профаза

інтерфаза

Запитання 21

Процес індивідуального розвитку організму називають:

варіанти відповідей

еволюцією 

онтогенезом

трансгенезом

ембріогенезом

Запитання 22

Оберіть частину сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини:

варіанти відповідей

ядро 

акросома

шийка 

хвостик

Запитання 23

Укажіть назву процесу, під час якого клітини обмінюються спадковою інформацією


варіанти відповідей

копуляція 

партеногенез

поліембріонія 

кон'югація

Запитання 24

Розташуйте стадії розвитку сперматозоїда у послідовності від першої до останньої:   

А стадія формування    

Б стадія розмноження   

В стадія дозрівання    

Г стадія росту 

варіанти відповідей

бгва

авгб

агбв

вагб

Запитання 25

До фізичних онкогенів відносять:

варіанти відповідей

мінеральні добрива

гербіциди

іонізуюче випромінювання

віруси

радіоактивні ізотопи хімічних елементів

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 26

Виберіть ознаки , які характерні для оогенезу

варіанти відповідей

з 1 диплоїдної клітини утворюється 1 яйцеклітина та 3 полярні тільця

з 1 диплоїдної клітини утворюється 3 яйцеклітина та 1 полярне тільце

клітина, що утворюється має гаплоїдний набір хромосом

клітина, що утворюється має диплоїдний набір хромосом

оогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування

оогенез відбувається у матці

Запитання 27

Нестатевим розмноженням є

варіанти відповідей

відкладання ікри рибами

вилуплення пташенят з яйця

розмноження малини відводками

розсіювання спор опеньками

Запитання 28

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається:

варіанти відповідей

репродукція

регенерація

репарація

редукція

Запитання 29

Вкажіть тип поділу клітини, завдяки якому утворюються гамети:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

амітоз

Запитання 30

Розташуйте правильну послідовність подій - етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу:

варіанти відповідей

гаструляція → первинний органогенез → дроблення

дроблення → первинний органогенез → гаструляція

дроблення → бластуляція → гаструляція → первинний органогенез

дроблення → гаструляція → бластуляція → первинний органогенез

Запитання 31

Для стовбурових клітин характерні риси:

варіанти відповідей

є диференційованими

є недиференційованими

здатні до поділу

не здатні до поділу

Запитання 32

Визначте правильність тверджень щодо старіння організму:І. У клітинній мембрані спостерігаються ущільнення і потовщення.ІІ. Збільшується кількість лізосом.ІІІ. Зменшується транскрипційна активність еухроматину. 

варіанти відповідей

 правильні тільки твердження І і ІІ

правильні тільки твердження І і ІІІ

правильні тільки твердження ІІ і ІІІ

усі твердження правильні

усі твердження неправильні

Запитання 33

Одразу після запліднення утворюється:

варіанти відповідей

зигота

зародок

ембріон

овоцит

гамета

Запитання 34

Швидкий розвиток мови, перехід на харчування їжею для дорослих, завершення прорізування молочних зубів відбувається у період:

варіанти відповідей

грудний

раннє дитинство

перше дитинство

Запитання 35

Майбутній організм починає називатися плодом з:

варіанти відповідей

9-го тижня розвитку

12-го тижня розвитку

2-го тижня розвитку

Запитання 36

Вкажіть кількість періодів, яку виділяють в онтогенезі:

варіанти відповідей

3

2

4

Запитання 37

Онтогенез - це індивідуальний розвиток організму від:

варіанти відповідей

запліднення до народження

народження до закінчення існування

від запліднення до закінчення існування

Запитання 38

Яйцеклітина людини містить хромосом:

варіанти відповідей

23

46

12

Запитання 39

Оберіть з переліку хвороби, що належать до ІПСШ:

варіанти відповідей

гайморит

гонорея

сколіоз

сифіліс

педикульоз

трихомоноз

Запитання 40

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається:

варіанти відповідей

розмноженням

заплідненням

зиготою

Запитання 41

Чоловічі статеві залози називають:

варіанти відповідей

яєчками

яєчниками

сперматозоїдами

Запитання 42

Назвіть статеві гормони жінки:

варіанти відповідей

прогестерон

тестостерон

гормон росту

тироксин

Запитання 43

Назвіть статеві гормони чоловіка:

варіанти відповідей

тестостерон

прогестерон

окситоцин

Запитання 44

Виберіть основні періоди ембріогенезу

варіанти відповідей

Передзародковий

Розвиток статевих клітин

Зародковий

Плідний

Запитання 45

Укажіть кількість яйцеклітин, що утворюються з однієї попередниці внаслідок овогенезу

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 46

Назвіть галузь медицини, яка займається діагностуванням та лікуванням беспліддя, штучного запліднення:

варіанти відповідей

імплантологія

клітинна терапія

регенеративна медицина

репродуктивна медицина

Запитання 47

Оберіть вірні твердження щодо гаметогенезу в людини:


варіанти відповідей

сперматозоїди утворюються в сім’янниках;


сперматозоїди утворюються в яєчниках;


яйцеклітини утворюються в яєчниках.


яйцеклітини утворюються в сім’янниках;


Запитання 48

Сукупність мітотичних поділів зиготи, що завершується утворенням бластоцити

варіанти відповідей

морула

гаструляція

дроблення

органогенез

Запитання 49

З наведеного переліку виберіть ознаки, які характеризують сперматогенез

варіанти відповідей

з 1 гаплоїдної клітини утворюються 4 однакові сперматозоїди

з 1 диплоїдної клітини утворюються 4 клітини, набір хромосом диплоїдний

з 1 диплоїдної клітини утворюються 4 клітини, набір хромосом гаплоїдний

сперматогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування 

Запитання 50

Укажіть біологічний онкоген

варіанти відповідей

кишкова паличка

печериця їстівна

пральний порошок

вірус папіломи

Запитання 51

Акросома сперматозоїда забезпечує йому

варіанти відповідей

спрямований рух до яйцеклітини

захист ядра

проникнення в яйцеклітину хвостика сперматозлїда

розчинення оболонки яйцеклітини

Запитання 52

Порушення клітинного циклу, що призводить до запрограмованої загибелі клітини

варіанти відповідей

Утворення доброякісних пухлин

Утворення злоякісних пухлин

Некроз

Апоптоз

Запитання 53

Клітини, які дають початок іншим клітинам і зберігають здатність до поділу мають назву

варіанти відповідей

еритроцити

епітеліальні

стовбурові

м'язові

Запитання 54

Оберіть із запропонованих тип розмноження, за якого утворюються яйцеклітини

варіанти відповідей

вегетативний

статевий

брунькування

нестатевий

Запитання 55

в який період життя дитина починає розмовляти і їсти дорослу їжу

варіанти відповідей

перші 10 дні життя

10 днів- 1 рік

1-3 роки

4-7 років

75-90 років

Запитання 56

який період життя має найбільш високі темпи росту і розвитку всіх систем органів, характеризується формуванням великої кількості умовних рефлексів

варіанти відповідей

перше дитинство

друге дитинство

грудний період

підлітковий період

Запитання 57

юнацький період, який характеризується завершенням статевого дозрівання дівчат

варіанти відповідей

13-16

12-15

17-21

16-20

Запитання 58

юнацький період, який характеризується завершенням статевого дозрівання хлопців

варіанти відповідей

12-15

13-16

17-21

16-20

Запитання 59

35 років і у чоловіків, і у жінок найбільш продуктивний період життя, максимальний розвиток здібностей, ефективна робота всіх систем органів, це період

варіанти відповідей

четверта зрілість

перша зрілість

друга зрілість

третя зрілість

Запитання 60

Під час вагітності

варіанти відповідей

Припиняється виділення гормонів

Припиняються менструації

Розміри матки зменшуються

Посилюється виділення гормонів яєчників

Можливі запаморочення і нудота

Запитання 61

Занурення зародка в слизову оболонку матки

варіанти відповідей

Вагітність

Запліднення

Імплантація

Плацентація

Запитання 62

Старіння відбувається в

варіанти відповідей

дорепродуктивному періоді

післярепродуктивному періоді

репродуктивному періоді

ембріональному періоді

Запитання 63

Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?

варіанти відповідей

партеногенез

поліембріонія 

фрагментація

брунькування

Запитання 64

Укажіть назву процесу, під час якого клітини обмінюються спадковою інформацією


варіанти відповідей

копуляція 

партеногенез

поліембріонія 

кон'югація

Запитання 65

Розташуйте стадії розвитку сперматозоїда у послідовності від першої до останньої:   

А стадія формування    

Б стадія розмноження   

В стадія дозрівання    

Г стадія росту 

варіанти відповідей

бгва

авгб

агбв

вагб

Запитання 66

До фізичних онкогенів відносять:

варіанти відповідей

мінеральні добрива

гербіциди

іонізуюче випромінювання

віруси

радіоактивні ізотопи хімічних елементів

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 67

Виберіть ознаки , які характерні для оогенезу

варіанти відповідей

з 1 диплоїдної клітини утворюється 1 яйцеклітина та 3 полярні тільця

з 1 диплоїдної клітини утворюється 3 яйцеклітина та 1 полярне тільце

клітина, що утворюється має гаплоїдний набір хромосом

клітина, що утворюється має диплоїдний набір хромосом

оогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування

оогенез відбувається у матці

Запитання 68

Нестатевим розмноженням є

варіанти відповідей

відкладання ікри рибами

вилуплення пташенят з яйця

розмноження малини відводками

розсіювання спор опеньками

Запитання 69

Вкажіть тип поділу клітини, завдяки якому утворюються гамети:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

амітоз

Запитання 70

35 років і у чоловіків, і у жінок найбільш продуктивний період життя, максимальний розвиток здібностей, ефективна робота всіх систем органів, це період

варіанти відповідей

четверта зрілість

перша зрілість

друга зрілість

третя зрілість

Запитання 71

Організм, якому пересаджують трансплантант, це:

варіанти відповідей

Трансплантолог;

Рецепієнт;

Донор;

Імплантант;

Запитання 72

Розмноження за допомогою частин тіла (органів):

варіанти відповідей

Статеве;

Нестатеве;

Вегетативне;

Партеногенез;

Запитання 73

Форма нестатевого розмноження в одноклітинних, у разі якої від однієї (материнської) клітини відокремлюється менша (дочірня), - це:

варіанти відповідей

Поділ навпіл;

Множинний подія;

Брунькування;

Спороутворення;

Запитання 74

Сучасна медицина успішно здйснила трансплантацію таких органів і тканин людини:

варіанти відповідей

Шкіра, нирки, печінка;

Нирки, серце, шлунок;

Серце, шлунок, шкіра;

Кістковий мозок, шкіра, серце;

Запитання 75

Укажіть всі можливі характеристики сперматозоїда :    


варіанти відповідей

має кулясту форму

має мітохондріальну спіраль

має багато жовтка

при заплідненні передає виключно ядерну спадкову інформацію

може розчиняти оболонки

може рухатися

Запитання 76

Позначте орган, за допомогою якого плід зв’язаний з організмом матері

варіанти відповідей

плацента

матка

маткові труби

яєчник

Запитання 77

Метод репродуктивної медицини, що використовується для жінок, у яких видалена матка або тих, кому вагітність протипоказана за станом здоров'я

варіанти відповідей

методика донорства яйцеклітини

екстракорпоральне запліднення

сурогатне материнство

методика заморожених ембріонів

Запитання 78

Одним із способів розмноження сільськогосподарських рослин є їх вегетативне розмноження. Воно базується на тому, що в цих рослин окремі органи чи їх частини мають високу здатність до регенерації і використовували цей спосіб розмноження задовго до того, як людина почала вводити їх в культуру. А який із способів вегетативного розмноження, що не зустрічається в природі, в сільське господарство впровадила людина:

варіанти відповідей

1. Розмноження бульбами.

2. Розмноження цибулинами.

3. Розмноження стебловими живцями.

4. Щеплення.

Запитання 79

Розмноження є загальною властивістю всіх живих організмів. Але способи розмноження у різних груп організмів є різними. Що спільного ми можемо спостерігати при розмноженні всіх організмів, починаючи від вірусів:

варіанти відповідей

1. Здатність передавати спадкову інформацію нащадкам у вигляді ДНК або РНК.

2. Здатність утворювати гамети.

3. Здатність утворювати зиготу.

4. Здатність розмножуватися за допомогою вегетативних органів.

Запитання 80

У більшості видів організмів яйцеклітина більша за розміром, ніж сперматозоїд. З чим це пов'язано:

варіанти відповідей

1. З тим, що у сперматозоїді нема хромосом.

2. З тим, що у сперматозоїді є менше хромосом.

3. З тим, що у яйцеклітині є великий запас поживних речовин.

4. З тим, що у яйцеклітині є більше хромосом.

Запитання 81

У покритонасінних рослин відбувається процес подвійного запліднення і в результаті утворюється дві запліднені клітини. З однієї розвивається зародок насінини, а з другої:

варіанти відповідей

1. Насінна шкірка.

2. Оплодень.

3. Запас поживних речовин - ендосперм.

4.Плід.

Запитання 82

Чим відрізняються між собою розмноження спорами та вегетативне розмноження:

варіанти відповідей

1. При розмноженні спорами у процеси беруть участь дві батьківські особини.

2. При вегетативному розмноженні у процесі бере участь тільки один організм.

3. Спора - це завжди одна клітина, а вегетативне розмноження забезпечує багатоклітинне утворення.

4. При вегетативному розмноженні відбувається перекомбінація батьківських ознак.

Запитання 83

Один із способів розмноження - поділ клітини навпіл. Для якого одноклітинного організму такий поділ НЕ притаманний:

варіанти відповідей

1. Амеба.

2. Дріжджі.

3. Інфузорія туфелька.

4. Евглена зелена.

Запитання 84

Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?

варіанти відповідей

партеногенез

поліембріонія 

фрагментація

брунькування

Запитання 85

Назвіть галузь медицини, яка займається діагностуванням та лікуванням беспліддя, штучного запліднення:

варіанти відповідей

імплантологія

клітинна терапія

регенеративна медицина

репродуктивна медицина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест