Репродукція організмів. Гаметогенез. Запліднення

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 82 рази
32 запитання
Запитання 1

Яка з наведених властивостей НЕ є характерною для статевого розмноження?

варіанти відповідей

у статевому розмноженні беруть участь гамети

у нащадків виникають нові комбінації алелів

нащадки мають генотип відмінний від батьківського

нащадки генетично ідентичні батькам

для статевого розмноження потрібно утворення гамет

Запитання 2

 Вегетативним розмноженням є

варіанти відповідей

народження людини

розмноження малини відводками

відкладання ікри рибами

злиття гамет хламідомонади

розсіювання спор опеньками

Запитання 3

Статеве розмноження

варіанти відповідей

характерне для всіх еукаріот

передбачає утворення зиготи

не трапляється в гермафродитів

характерне для всіх рослин

не трапляється у тварин

Запитання 4

 Укажіть процес, що зумовлює відмінність генотипу нащадків від генотипу батьків при статевому розмноженні.

варіанти відповідей

 утворення гамет шляхом мітозу

утворення спор шляхом мейозу

утворення спор шляхом мітозу

утворення гамет шляхом мейозу

реплікація ДНК перед утворенням гамет

Запитання 5

Партеногенез є різновидом

варіанти відповідей

нестатевого розмноження

вегетативного розмноження

статевого розмноження

спороутворення

статевого розмноження гермафродитів

Запитання 6

Визначте типи (чи тип) розмноження, що характерні для щитника чоловічого

варіанти відповідей

 нестатеве і статеве

нестатеве, статеве і вегетативне

статеве і вегетативне

лише нестатеве

лише статеве

Запитання 7

Укажіть правильну послідовність утворення клітин у процесі сперматогенезу.

варіанти відповідей

сперматоцити — сперматиди — сперматозоїди — сперматогонії

сперматоцити — сперматогонії — сперматиди — сперматозоїди

сперматогонії — сперматиди — сперматоцити — сперматозоїди

сперматогонії — сперматоцити — сперматиди — сперматозоїди

сперматогонії — сперматоцити — сперматозоїди — сперматиди

Запитання 8

Оогамія подібна на гетерогамію тим, що

варіанти відповідей

в обох випадках гамети мають однаковий розмір і будову

в обох випадках одна гамета відрізняється від іншої

в ній також беруть участь диплоїдні клітини

в ній також беруть участь гамети, утворені мітозом

в ній також беруть участь дві рухомі гамети

Запитання 9

При статевому розмноженні НЕ утворює статеві клітини

варіанти відповідей

людина

 дерево гінкго

крокодил

соняшник

підберезовик

Запитання 10

Зовнішнє запліднення відбувається у водному середовищі, оскільки гамети

варіанти відповідей

рухаються швидше у воді

отримують поживні речовини з води

на суходолі засихають

у ґрунті не можуть фотосинтезувати

на суходолі швидко стають їжею

Запитання 11

Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи

варіанти відповідей

фрагментація

партеногенез

поліембріонія

брунькування

Запитання 12

Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітини — це

варіанти відповідей

анафаза

профаза

телофаза

метафаза

Запитання 13

 Генетично запрограмована загибель клітин — це

варіанти відповідей

некроз

мітоз

цитоз

апоптоз

Запитання 14

 Укажіть рівень організації живого, на якому відтворення забезпечує реплікація.

варіанти відповідей

молекулярний

клітинний

екосистемний

організмовий

Запитання 15

Процес індивідуального розвитку організму називають

варіанти відповідей

еволюцією

онтогенезом

трансгенезом

ембріогенезом

Запитання 16

Укажіть фізичний онкогенний фактор

варіанти відповідей

бензопірен

іонізувальне випромінювання

віруси

гербіциди

Запитання 17

Проаналізуйте твердження щодо зображеної клітини.

I. Містить гаплоїдний набір хромосом.

II. Літерою X позначено ядро.

Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

правильних немає

обидва правильні

Запитання 18

Укажіть правильну послідовність процесів, які відбуваються під час мітозу.

1 розходження парних хроматид до різних полюсів

2 формування веретена поділу

3 хромосоми розташовуються в «екваторіальній» площині клітини

4 дочірні хромосоми досягають двох полюсів клітини

варіанти відповідей

1-2-3-4

2-3-1-4

2-4-1-3

3-1-4-2

Запитання 19

Для обговорення впливу різних чинників на ріст і розвиток організму людини клас об’єднався у дві групи. Перша група зауважила, що поміж ознак організму людини є ті, що успадковуються і не змінюються в онтогенезі, зокрема група крові. Друга група зазначила, що до деяких захворювань людина може мати схильність, але під впливом умов середовища вони не розвиваються. Яка група висловила правильне судження?

варіанти відповідей

лише перша

лише друга

жодна з груп

обидві групи

Запитання 20

Назвіть складові яйцеклітини.

варіанти відповідей

Шийка

  Цитоплазма

  


  Оболонки

  Мітохондрії

Ядро

Запитання 21

Диплоїдний набір хромосом характерний для

варіанти відповідей

 сперматозоїда

  овоцита

 

 

  нейроцита

хондроцита

 зиготи

Запитання 22

Оберіть правильну послідовність стадій гаметогенезу:

варіанти відповідей

  розмноження, ріст, дозрівання, формування;

ріст; дозрівання, формування, розмноження;

 формування, розмноження, ріст, дозрівання;

  

   дозрівання, розмноження, формування, ріст.

ріст, розмноження, дозрівання, формування;

Запитання 23

Оберіть вірні твердження щодо запліднення у людини:

варіанти відповідей

зовнішнє, відбувається у воді;

 відбувається в матковій трубі у кілька етапів;

внутрішнє, відбувається в організмі жінки;

  можливе лише після процесу овуляції та за наявності достатньої кількості активних сперматозоїдів;

 для злиття зі зрілою яйцеклітиною достатньо одного сперматозоїда.

Запитання 24

Акросома сперматозоїда виконує функцію

варіанти відповідей

 містить енергію, потрібну для руху джгутика

  за допомогою фермента розчиняє оболонку яйцеклітини

забезпечує рухливість

   містить спадкову інформацію

Запитання 25

Овогенез відбувається у

варіанти відповідей

фолікулах яєчників

  маткових трубах

сім'яних канальцях сім'янників

матці

Запитання 26

Біологічне значення запліднення

варіанти відповідей

поєднуються ознаки двох батьківських організмів

 підтримання сталості хромосомного набору певного виду

відновлення диплоїдного набору хромосом 

забезпечується безперервність поколінь

 механізм формування комбінативної мінливості

Запитання 27

Для гаметогенезу не характерні процеси:

варіанти відповідей

 утворення зиготи

  мітотичний поділ клітин

 

  утворення гаструли

  дозрівання статевих клітин

  мейотичний поділ клітин

Запитання 28

Під час розвитку гамет на стадії розмноження має місце такий тип поділу клітин:

варіанти відповідей

мітоз

 на цій стадії клітини не діляться

   амітоз

  мейоз

Запитання 29

Овогенез починається:

варіанти відповідей

під час ембріонального розвитку

   після народження 

 в пубертатний період


   в період статевого дозрівання

Запитання 30

Сперматогенез починається:

варіанти відповідей

під час ембріонального розвитку

   після народження 

 в пубертатний період

після статевого дозрівання

Запитання 31

Сперматозоїд чи яйцеклітина мають набір хромосом:

варіанти відповідей

4n

n   

2n

3n

Запитання 32

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих гамет:

варіанти відповідей

споруляція;

овуляція;

розмноження;

  запліднення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест