Репродукція.Ріст і розвиток клітин. Старіння і смерть.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 93 рази
12 запитань
Запитання 1

Виберіть серед клітин ті, які практично не здатні до оновлення

варіанти відповідей

жирові клітини

нейрони головного мозку

гепатоцити

остеоцити

кардіоцити

сперматозоїди

Запитання 2

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються 2 дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й у материнської клітини

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

цитогенез

амітоз

Запитання 3

Біологічне значення мітозу:

варіанти відповідей

точна передача спадкової інформації

відтворення собі подібних

обидва варіанти вірні

Запитання 4

Виберіть основні періоди клітинного циклу

варіанти відповідей

гомеостаз

інтерфаза

мітоз

мейоз

апоптоз

цитокінез

Запитання 5

Ріст клітин – це …

варіанти відповідей

це ріст і розвиток клітин, що супроводжуються взаємопов’язаними кількісними та якісними перетвореннями.


це сукупність процесів, які спрямовують розвиток клітин

це сукупність кількісних змін, що зумовлюють збільшення розмірів, маси та об’єму клітин.

це сукупність якісних змін, що ведуть до появи відмінностей порівняно з попередніми стадіями.

Запитання 6

Які стовбурові клітини можуть дати початок кожному типу клітин, але не новому організму:

варіанти відповідей

плюрипотентні

тотипотентні

мультипотентні

уніпотентні

Запитання 7

Хто з вчених вперше описав процеси старіння клітини

варіанти відповідей

Л. Гейфлік

Т. Гейфель


І. Пирогов

Ю.Ю. Вороний

Запитання 8

Оберіть прояви старіння клітини

варіанти відповідей

мембрана ущільнюється та потовщується, зменшується інтенсивність транспортування речовин

зменшується транскрипційна активність еухроматину та швидкість реплікації ДНК

змінюється щільність гіалоплазми

зменшення і ущільнення ядра

пригнічення біосинтезу білка

накопичення в цитоплазмі пігментів

Запитання 9

Яка з гіпотез клітинного старіння вказує на те, що вікові зміни є спадково запрограмованими

варіанти відповідей

теломерна гіпотеза

молекулярно-генетична гіпотеза

гіпотеза вільних радикалів

гіпотеза виснаження стовбурових клітин

гіпотеза порушення білкового гомеостазу

Запитання 10

Наука про старіння

варіанти відповідей

геронтологія

валеологія

альгологія

цитогенетика

Запитання 11

Генетично запрограмована смерть клітини

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

амітоз

автофагія

Запитання 12

Оберіть твердження, що стосуються некрозу:

варіанти відповідей

реакція запалення

енергетично залежний

регульований процес

хаотичне руйнування мембран й органел

загибель клітини в результаті механічного пошкодження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест