24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

МІТОЗ

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
13 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає будову, поділ, ріст та розвиток клітин


варіанти відповідей

А цитогенетика

Б біологія

В цитологія

Г морфологія

Запитання 2

Мітоз – це

варіанти відповідей

А статевий процес

Б прямий поділ еукаріотичних клітин

В непрямий поділ еукаріотичних клітин

Г прямий поділ прокаріотичних клітин

Запитання 3

Виберіть правильну послідовність процесів, що відбувається при мітозі

1– парні хроматиди рухаються до різних полюсів клітини

2 – конденсація  хроматину,

3 – хромосоми шикуються на «екваторі» клітини

4 – фрагментується і зникає ядерна оболонка,

5 – поділ цитоплазми

варіанти відповідей

А 2-4-3-1-5

Б 4-1-3-5-2

В 1-5-2-3-4

Г 2-4-5-3-1

Запитання 4

2n1c – набір генетичного матеріалу клітини на початку інтерфази (n-хромосома,c-хроматин). Яким він буде в період профази


варіанти відповідей

А  n2c

Б 2n2c

В nc

Г 2nc

Запитання 5

Назвіть фазу мітозу під час якої відбувається конденсація хромосом


варіанти відповідей

А профаза

Б метафаза

В анафаза

Г телофаза

Запитання 6

Виберіть процеси, що відбуваються в період інтерфази клітини


варіанти відповідей

А утворення двохроматидних хромосом

Б кросинговер хромосом

В реплікація ДНК

Г накопичення енергії

Д конденсація хромосом

Запитання 7

Який процес відбуваються в клітині під час анафазиваріанти відповідей

А конденсація хромосом

Б однохроматидні хромосоми розходяться до полюсів клітини

В двохроматидні хромосоми розходяться до полюсів клітини

Г кросенговир хромосом

Запитання 8

Термін «мітоз» означає


варіанти відповідей

А голка

Б палка

В нитка

Г пилка

Запитання 9

Назвіть фазу мітозу під час якої формуються Х подібні хромосоми та зникають ядерця


варіанти відповідей

А анафаза

Б метафаза

В профаза

Г телофаза

Запитання 10

Розгляньте малюнок та виберіть вірні судження:                                            


варіанти відповідей

А це метафазна клітина  

Б відбувається деконденсація хромосом

В руйнується ядерна оболонка

Г клітина в телофазі

Д  хромосоми однохроматидні

Запитання 11

Із запропонованого виберіть ознаки притаманні амітозу


варіанти відповідей

А відбувається реплікація ДНК

Б властивий нейронам та клітинам пухлин

В спосіб репродукції еукаріотичних клітин тіла

Г забезпечує репаративну регенерацію

Д приводить до утворення багатоядерних клітин

Запитання 12

Як називається процес зображений на малюнку                


варіанти відповідей

А детермінація клітин

Б диференціація клітин

В інтеграція клітин

Запитання 13

Біологічна роль мітозу полягає в


варіанти відповідей

А точному відтворенні клітин

Б збережені диплоїдного ядра

В є основою росту організмів

Г підтриманні сталості каріотипу

Д всі судження вірні

Е не має вірного судження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест