6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Репродукція та розвиток. Регенерація.

Додано: 4 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 47 разів
20 запитань
Запитання 1

Як зазвичай розмножуються одноклітинні організми?

варіанти відповідей

поділом

брунькуванням

кон'югацією

статево

Запитання 2

Як називається спосіб розмноження, за якого на тілі материнського організму утворюється виріст?

варіанти відповідей

брунькування

передстатевий процес

статевий процес

поділ

Запитання 3

Як зазвичай розмножуються папороті, хвощі та плауни?

варіанти відповідей

спорами

брунькуванням

статево

поділом

Запитання 4

Як зазвичай розмножуються дріжджі?

варіанти відповідей

брунькуванням

поділом

гаметами

спорами

Запитання 5

Як називається явище, за якого особини різних статей певного виду відрізняються між собою зовні?

варіанти відповідей

репарація

статевий диморфізм

поліембріонія

шизогонія

Запитання 6

Як називають організми, у яких одна особина здатна продукувати чоловічі і жіночі статеві клітини?

варіанти відповідей

гермафродити

роздільностатеві

дводомні

дихогамні

Запитання 7

Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини, - це

варіанти відповідей

поліембріонія

гермафродитизм

партеногенез

статевий диморфізм

Запитання 8

Гаметами називають:

варіанти відповідей

статеві клітини, що утворюються лише в чоловічому організмі

статеві клітини, що утворюються лише в жіночому організмі

статеві клітини, що утворюються в чоловічому або жіночому організмі

клітини, що утворюються після злиття чоловічих і жіночих статевих клітин

Запитання 9

Група крові і резус-фактор донора і реципієнта, враховуються при ....

варіанти відповідей

трансплантації протезів судин

отриманні штучних органів

переливанні крові

фізіологічній регенерації

Запитання 10

Чому відбувається відторгнення трансплантанту?

варіанти відповідей

не відповідний за розмірами

внаслідок імунних реакцій

помилки під час операції

внаслідок імунологічної толерантності

Запитання 11

Український вчений, акаденік В. П. Філатов розробив метод пересадки:

варіанти відповідей

 нирки

 вилочкової залози

серця

рогівки ока

Запитання 12

Заміщення пошкоджених чи відсутніх тканин або органів власними тканинами або тканинами й органами, що їх взято від іншого організму - це ...

варіанти відповідей

Регенерація

Запліднення

Репродукція

Транплантація

Запитання 13

Хто із науковців запропонував термін "регенерація"?

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

К. Лінней

І. Мечников

Р. Реомюр

Запитання 14

Організм, якому пересаджують органи чи тканини

варіанти відповідей

реципієнт

 донор

 трансплантан

імплант

паципієнт

Запитання 15

Який орган вперше в світі пересадив Ю.Вороний ?

варіанти відповідей

серце

нирку

печінку

шкіру

Запитання 16

Вкажіть , як називається процес злиття гамет з утворенням зиготи:

варіанти відповідей

Капсуляція

Запліднення ;

Інцистування;

Запилення ;

Запитання 17

Вибрати зображення жіночої гамети

варіанти відповідей
Запитання 18

Основною проблемою трансплантації є :

варіанти відповідей

подолання клітинного бар’єру

подолання імунологічного бар’єру

подолання тканинного бар’єру

вирощування органів для трансплантації

Запитання 19

Назвіть клітини, яким належить провідна роль у процесах регенерації:

варіанти відповідей

стовбурові

напівстовбурові

диференційовані

напівдиференційовані

Запитання 20

Для стовбурових клітин характерні риси:

варіанти відповідей

є диференційованими

здатні до поділу

є недиференційованими

не здатні до поділу

можуть дати початок іншим видам клітин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест