Річне підсумкове оцінювання з основ здоров'я учнів-екстернів 9 клас

Додано: 27 квітня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 275 разів
21 запитання
Запитання 1


Темперамент .... Оберіть одну правильну відповідь

варіанти відповідей

визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею відбуваються.

властивості, які людина набуває в процесі життя

Запитання 2

Які є типи темпераменту? Обери правильну відповідь

варіанти відповідей

Холерик, Невростеник,Ідеаліст, Авантюрист

 Флегматик, Іпохондрік, Циклотинік, Гіпертимік

 Меланхолік, Сангвіник, Холерик, Флегматик

Запитання 3

Гендерні стереотипи - це... Обери правильну відповідь

варіанти відповідей

рівноправні стосунки

сформовані культурою та розповсюджені в ній узагальнені уявлення (переконання) про те, якими є і як мають поводитися люди різних статей (чоловіки та жінки).

Запитання 4

Спілкування - це

варіанти відповідей

а) миттєва реакція на певну подію

б) процес головного мозку, при якому відбувається запам’ятовування інформації

в) обмін думками, враженнями, повідомленнями з іншими людьми

Запитання 5

Інфікування ВІЛ може статися: 

варіанти відповідей

а)  під час рукостискання та поцілунків

б)  статевим шляхом

в)  через піт або сльози

г)  через нестерильні медичні інструменти

д)  під час кашлю й чхання 

е)  через кров

є)  від хворої матері до дитини

Запитання 6

Дискримінація -

варіанти відповідей

а) відміна певних прав людям, які різняться за певною ознакою

б) обмеження прав частини населення за певною ознакою

в) певне розділення людей за різними ознаками (раса, стать, релегія і т.д.)

Запитання 7

ІПСШ - це

варіанти відповідей

а)

інфекції правця та статевих шляхів


б)

інфекції, що передаються статевим шляхом

Запитання 8

Загальнолюдськими цінностями є


варіанти відповідей

а) Родина, здоров'я, освіта, робота

б) Успіх, популярність, слава

в) Реклама, прибуток, зброя

г) Кар'єра, гроші, необмежена влада

Запитання 9

На які групи поділяються поживні речовини, що забезпечують збалансованість харчування?

варіанти відповідей

білки

молекули

жири

вітаміни

вуглеводи

атоми

мінеральні речовини

Запитання 10

Оберіть правильне закінчення твердження. Фізична складова здоров’я включає в себе … .

варіанти відповідей

розвинуті комунікабельні навички

удосконалення рис характеру

керування емоціями

оптимальну рухову активність

Запитання 11

Система організму, яка захищає від інфекцій і бореться з ними називається

варіанти відповідей

серцево-судинна

дихальна

нервова

 імунна

Запитання 12

Кримінальна відповідальність за деякі злочини, пов’язані з наркотиками, настає з ...

варіанти відповідей

10

14

16

18

Запитання 13

Як визначити індекс маси тіла (ІМТ)?

варіанти відповідей

масу тіла помножити на зріст

  масу тіла поділити на зріст

 масу тіла поділити на зріст у квадраті

зріст подісити на масу тіла в квадраті

Запитання 14

Самовизначення – це:

варіанти відповідей

розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень

нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті; 

засіб оволодіння власним досвідом.

засіб оволодіння досвідом інших людей;

Запитання 15

Одна з найважливіших умов існування та стабільного розвитку є

варіанти відповідей

ризик

безпека

небезпека

Запитання 16

Розрізняють загрози

варіанти відповідей

індивідуальні, колективні, регіональні

природного, техногенного та соціального середовища

державні, місцеві, обласні

Запитання 17

До позитивних наслідків технічного прогресу належать:

варіанти відповідей

створення сучасних транспортних засобів


створення ядерної зброї

мобільний зв'язок, Інтернет 

навчання дмстанційно

Запитання 18

Концепцію сталого розвитку було прийнято

варіанти відповідей

на Стокгольмській конференції 1972 року

Конференції в Йоганнесбурзі 2002

 Конференції в Ріо-де_Жанейро 1992 року

Запитання 19

Національна безпека України- це

варіанти відповідей

захищеність усіх сфер життя людини й громадянина, суспільства й держави


захищеність прав і свобод громадянина, суспільства й держави

захищеність життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства й держави

Запитання 20

Міжнародне екологічне право ...

варіанти відповідей

регулює міждержавні відносини зі збереження та раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів.

регулює діяльність держав у їхній взаємодії з навколишнім середовищем

регулює і відносини раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів.


Запитання 21

Сталий розвиток –

варіанти відповідей

це концепція, що враховує необхідність установлення балансу між задоволенням потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь

це керований розвиток, тобто системний підхід до сучасних проблем людства з використанням інформаційних технологій

це міжнародна концепція, що враховує необхідність установлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест