27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Річна контрольна робота (7кл.)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
23 запитання
Запитання 1

Хімія - це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

 різні форми руху матерії

природні та штучні суміші

 речовини, їх будову та взаємні перетворення

агрегатний стан речовини

Запитання 2

Відносна атомна маса оксигену дорівнює:

варіанти відповідей

6

16

32

8

Запитання 3

Символ Гідрогену:

варіанти відповідей

Н

Н2

2

Запитання 4

Що означає запис 3О2:

варіанти відповідей

три атоми Оксигену

три молекули кисню

шість атомів Оксигену

три формульні одиниці кисню

Запитання 5

Властивості кисню за звичайних умов:

варіанти відповідей

 кристали синього кольору

 прозора, безбарвна рідина

безбарвний газ без запаху і смаку

блакитний газ з різким запахом

Запитання 6

Серед запропанованих оберіть складні речовини:

варіанти відповідей

СО

NO2

O3

Br2

H2S

Na2O

Запитання 7

Речовини, які утворюються при взаємодії простих речовин з киснем, називаються

варіанти відповідей

оксиди

кислоти

кисень

солі

Запитання 8

Напишіть рівняння реакції горіння фосфору, якщо в результаті утворюється фосфор(V)оксид. Сума всіх коефіцієнтів дорівнює:

варіанти відповідей

20

11

4

9

Запитання 9

 Укажіть рівняння реакції окиснення:

варіанти відповідей

 2Ba + O2 → 2ВаО

2О + H2О → 2NаОH

 2HgO → 2Hg + O2

Al2O3 + 3H2 = 3H2O + 2AL

Запитання 10

Розставте коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції горіння метану (природного газу). Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню  СН4 +О2→ СО2 + Н2О

варіанти відповідей

3

4

1

2

Запитання 11

Вказати оксид, який має найбільшу відносну молекулярну масу

варіанти відповідей

СО

СО2

Na2O

AL2O3

Запитання 12

Позначити умову, необхідну для процесу горіння

варіанти відповідей

потрібно залити речовину водою

 потрібно на речовину спрямувати струмінь вуглекислого газу

необхідний доступ кисню

речовина повинна бути газоподібною

Запитання 13

Серед запропанованих речовин оберіть: фосфор(ІІІ)оксид, кальцій оксид

варіанти відповідей

Р3О2

Р2О3

СаО

К2О

КО

Р2О5

Запитання 14

  Який оксид, розчинюючись під тиском у воді, утворює Н2СО3?

варіанти відповідей

СО

СО2

СО3

С2О4

Запитання 15

У якій із наведених формул, елемент Сl має найвищу свою валентність:

варіанти відповідей

HСI

CI2O7

CI2O3

CI2O

Запитання 16

Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

варіанти відповідей

танення снігу

плавлення металу

скисання молока

прогіркнення олії

горіння свічки

розмелювання зерен кави

Запитання 17

При взаємодії основних оксидів з водою утворюються

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

соли

Запитання 18

При взаємодії кислотних оксидів з водою утворюються ...

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

соли

Запитання 19

Який колір набуває універсальний індикатор у сульфатній кислоті?

варіанти відповідей

червоний

зелений

синій

малиновий

Запитання 20

Масова частка позначається:

варіанти відповідей

Mr

m

W

Ar

Запитання 21

Визначте масову частку розчиненої речовини ( у %), якщо відомо, що у 80г розчину міститься 20 г солі.

варіанти відповідей

20%

25%

5%

4%

Запитання 22

У воді масою 120 г розчинили 30 г солі. Масова частка солі в отриманому розчині:

варіанти відповідей

25%

24%

20%

21%

Запитання 23

Обчисліть масу солі та води необхідні для приготування 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 10%. 

варіанти відповідей

200 г солі, 1800 г води

2 г солі, 18 г води

20 г солі, 180 г води

0,2 г солі, 0,18 г води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест