13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Річна контрольна робота Всесвітня історія 11 клас

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Що було пріоритетним у зовнішньополітичному курсі США в 1945 – 1990 рр.?


варіанти відповідей

запобігання поширенню комунізму в нових регіонах і ослаблення його там, де він вже існував

надання допомоги всім слаборозвинутим країнам, щоб допомогти їм розвинутися економічно і технологічно

утримання технологічної, промислової і сільськогосподарської першості США

заохочення вчених та кваліфікованих робітників, які жили в інших країнах, іммігрувати до США

Запитання 2

Зображена карикатура вказує на одну з причин

Надпис під карикатурою. Ми обоє розвивали антиракетний ракетний комплекс і анти-антиракетний ракетний — чесно кажучи, я розгублений…

варіанти відповідей

«холодної війни»

політика «розрядки»

Карибської кризи

Берлінської кризи

Запитання 3

Одним із наслідків початку «холодної війни» у внутрішньополітичному житті СРСР другої половини 1940 –х рр. є


варіанти відповідей

активізація дисидентського руху

посилення репресій проти воєначальників часів Другої світової війни

перехід до багатопартійності й парламентаризму

боротьба з «безродним космополітизмом» і «низькопоклонством перед Заходом»

Запитання 4

Автором «голуба миру» - символу боротьби за мир – був


варіанти відповідей

С.Далі

П.Пікасо

Е. Уорхол

О.Архипенко

Запитання 5

Яка подія збіглася з «празькою весною»?


варіанти відповідей

«червоний травень» у Франції

Шестиденна арабо-ізраїльська війна

семиденна арабо-ізраїльська війна

«квітнева революція» в Афганістані

Запитання 6

.Під час якої арабо-ізраїльської війни Ізраїль окупував території, заштриховані на картосхемі?


варіанти відповідей

1956 р.

1967 р.

1973 р.

1982 р.

Запитання 7

У якій країні Близького і Середнього Сходу в 1960-х рр. здійснювалися реформи, що отримали назву "біла революція»


варіанти відповідей

.Пакистан

Іран

.Афганістан

Туреччина

Запитання 8

Який з названих громадських рухів виник останнім?


варіанти відповідей

антивоєнний рух

рух антиглобалістів

рух «зелених»

рок – рух

Запитання 9

Установіть відповідність між країною та поняттям, яке її стосується.

1. Іран

2. КНР

3. СРСР

4. США

А. «Біла революція»

Б. «Відлига»

В. «Тетчеризм»

Г. «Культурна революція»

Д. «Маккартизм»

варіанти відповідей

1г 2а 3б 4д

1а 2г 3б 4д

1г 2д 3а 4б

1а 2д 3г 4в

Запитання 10

Установіть послідовність подій:

А. початок війни в Кореї

Б. підписання Сан-Франциського мирного договору з Японією

В. перемога комуністів у громадянській війні в Китаї

Г. проголошення Демократичної республіки В’єтнам


варіанти відповідей

вагб

гваб

абвг

вгба

Запитання 11

Укажіть складові політики уряду Великої Британії, що увійшла в історію під назвою «тетчеризм»


варіанти відповідей

зниження ставок податку на прибуток, відмова від жорсткої регламентації бізнесу

збільшення державних витрат на розвиток системи освіти та охорони здоров'я

розширення прав і сфери діяльності профспілок, громадських обєднань

інтенсивне будівництво муніципального житла за рахунок держави

широкомасштабна приватизація збиткових підприємств державного сектору

надання пільг підприємцям, які впроваджували новітні технології

ліквідація транснаціональних промислових корпорацій

Запитання 12

Які світові проблеми зараз є найактуальнішими для людства?


варіанти відповідей

міжнародний тероризм

нестача природних ресурсів і зростання цін на них, насування екологічної катастрофи

ядерне розброєння

застій економік світу

поглиблення розриву між багатими й бідними країнами

назрівання загрози глобальної війни

релігійне протистояння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест