29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Робота з електронною таблицею MS Excel

Додано: 13 червня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
75 запитань
Запитання 1

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, ...

варіанти відповідей

поданих графічно

поданих у вигляді текстових даних

поданих в електронних таблицях

поданих у вигляді слайдів

Запитання 2

Що означає запис A1:C3

варіанти відповідей

Значення у клітинці A1 поділити на значення у клітинці B2

Відображає співвідношення двох клітинок

Задає діапазон клітинок

Задає розмір таблиці

Запитання 3

Що означає значок $ в адресі клітинки

варіанти відповідей

Грошовий формат клітинки

Це відносна адреса

Це абсолютна адреса

Це змінна адреса

Адреса змінюється при копіюванні формули

Запитання 4

Чи змінюється абсолютна адреса при копіюванні формули

варіанти відповідей

Змінюється відповідно до нового розміщення формули

Не змінюється

Не змінюється при копіюванні тільки статистичних функцій

Не змінюється тільки при побудові діаграм


Запитання 5

Чи змінюється відносна адреса при копіюванні формули

варіанти відповідей

Не змінюється

Змінюється тільки при копіюванні статистичних функцій

Не змінюється тільки при побудові діаграм

Змінюється відповідно до нового розміщення формули

Запитання 6

Як змінити ширину стовпців

варіанти відповідей

Виконати команду Формат =>Ячейки => Выравнивание

Задати більше число

Ввести довшу інформацію

Натиснути вказівником миші намежу стовпця

Натиснути вказівником миші намежу стовпця в рядку заголовку стовпців і здійснити перетягування

Запитання 7

Подвійне клацання лівою клавішею миші на межі двох стовпців у рядку заголовку стовпців призведе до

варіанти відповідей

Зменшення ширини стовпця

Збільшення кількості стовпців

Збільшення ширини стовпців до максимального розміру введених у нього даних

Знищення даних у стовпці

Знищення стовпця

Запитання 8

До виділеної групи комірок А1:В3 входить:

варіанти відповідей

3 комірки

4 комірки

5 комірок

6 комірок

Запитання 9

Введення формул починається із знаку:

варіанти відповідей

дорівнює

апостроф

двокрапка

долар

кома

Запитання 10

Файл книги Microsoft Excel має розширення:

варіанти відповідей

xlb 

xlc

xls

xsl

xcl

Запитання 11

Щоб виділити несуміжні діапазони комірок в MS Excel …

варіанти відповідей

утримувати Shift

утримувати Alt

утримувати Ctrl

утримувати Tab

утримувати Alt+Enter

Запитання 12

Що означає запис A1:B2

варіанти відповідей

Значення A1 поділити на значення B2

Відображає співвідношення двох клітинок

Задає діапазон клітинок

Задає розмір таблиці

Задає адреси клітинок A1 та B2

Запитання 13

Що означає запис A1/B2

варіанти відповідей

Значення A1 поділити на значення B2

Відображає співвідношення двох клітинок

Задає діапазон клітинок

Задає розмір таблиці

Задає адреси клітинок A1 та B2

Запитання 14

Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

8

10

16

20

Запитання 15

Результатом обчислень у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

6

5

10

20

12

Запитання 16

Результатом обчислень у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

5

15

16

20

12

Запитання 17

Результатом обчислення у комірціС1 буде число:

варіанти відповідей

8

12

20

15

5

Запитання 18

В комірку D2 ввели формулу, обчислюючу вираз по значеннях інших комірок. В результате в комірці D2 появится значення:

варіанти відповідей

10

16

11

17

24

Запитання 19

В комірку D1 ввели формулу, обчислюючу вираз по значеннях інших комірок. В результате в комірці D1 появится значення:

варіанти відповідей

18

28

17

11

13

Запитання 20

В комірці G1 міститься наступна формула =СУММ(B1:D1;F1) Який результат обрахунку?

варіанти відповідей

17

16

14

4,6

12

Запитання 21

Яка можлива формула міститься в комірці D1?

варіанти відповідей

=А1+С1

=А1*С1

=СУММ(А1:С1)

=ПРОИЗВЕД(А1:С1)

Запитання 22

Яка з наведених формул введена правильно

варіанти відповідей

=С1*Б1

A1*B1

=B1*B2

=В1*Д1

Запитання 23

Формула =(В8+$C$3) посилається на такі комірки:

варіанти відповідей

B8 i C3

B8 i $C$3

B8

C3

$c$3

Запитання 24

Для обчислення суми чисел комірок А1 та В1 в комірці С1 необхідно ввести:

варіанти відповідей

А1*В1

=А1^В1

=А1*В1

С1=А1*В1

=А1+В1

Запитання 25

Яка формула буде отримана при копіюванні в комірку D3, формули з комірки D2:

варіанти відповідей

=А2*$С$2;

=$A$2*C2;

=A3*$C$2;

= A2*C3.

Запитання 26

Яка формула буде отримана при копіюванні в комірку D3, формули з комірки D2:

варіанти відповідей

=А2*С2;

=$A$2*C3;

=$A$2*$C$3;

= A2*C3.

Запитання 27

Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку?

варіанти відповідей

З областями

Графік

Гістограмма

Лінійна

Запитання 28

Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Кругова

Графік

Гістограмма

Лінійна

Запитання 29

Який тип діаграм доцільніше використовувати для відображення зміни температури повітря на протязі певного часу?

варіанти відповідей

Гістограма 

Графік

Кругова

Лінійчаста

Запитання 30

Які дії можна виконувати з готовою діаграмою?

варіанти відповідей

Переміщати  

Вилучати окремі елементи 

Додавати свої елементи на діаграму

Змінювати розміри

Запитання 31

Що відбудеться з діаграмою, якщо змінити вихідні дані?

варіанти відповідей

Залишиться без змін

Відобразиться запит на зміну 

Зміниться відповідно до нових даних

Не буде відображатися

Запитання 32

Як називається елемент діаграми, в якому розшифровуються кольори, виділені рядам даних?

варіанти відповідей

Заголовок

Вісь категорій

Легенда

Вісь значень

Запитання 33

Діаграма це:

варіанти відповідей

графічне зображення, у якому числові дані подано геометричними фігурами.

коло, залежність даних якого показано точково

таблиця, яка оформлена згідно правил поєднання кольорів

звичайний графік

Запитання 34

Комірка не може містити дані у вигляді:

варіанти відповідей

тексту

формули

числа

картинки

Запитання 35

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Запитання 36

Після введення числа у комірку спостерігається наступна картина: #######.

Вкажіть можливу причину такої ситуації.

варіанти відповідей

недостатня ширина комірки для введеного числа

під час введення числа зроблено помилку

число введене у захищену комірку

Запитання 37

Вкажіть значення помилки #ДЕЛ/0!

варіанти відповідей

ця помилка виникає в разі ділення числа на нуль (0)

ця помилка виникає, якщо числові значення у формулі або функції неправильні

такої помилки не існує в електронних таблицях

Запитання 38

Речення в електронній таблиці, що починається зі знака дорівнює і містить у собі оператори, посилання на комірки, функції, константи називається...

варіанти відповідей

функцією

текстом

макросом

формулою

Запитання 39

Формула, введена в комірку, може містити:

варіанти відповідей

оператори: - + *  / ^

адреси комірок

числа

будь які символи

Запитання 40

Інформація, що відображається у рядку формул вікна табличного процесора - ...

варіанти відповідей

вміст поточної комірки

заголовок вікна документа

адреса поточного рядка

адреса активної комірки

Запитання 41

Функція СУММ використовується для отримання...

варіанти відповідей

суми вказаних чисел

суми квадратів вказаних чисел

різниці суми вказаних чисел

квадрат суми вказаних чисел

Запитання 42

Оберіть всі правильні адреси комірок:

варіанти відповідей

Г1

Ы3

G14

3X

В4

G15

Запитання 43

Яка з наведених статистичних функцій використовується для обчислення середнього значення:

варіанти відповідей

MIN

SUM

МАX

AVERAGE

Запитання 44

Правила подання формули в ЕТ:

варіанти відповідей

Знак "=" на початку формули

формулу писати в один рядок

після формули писати =

формулу писати в два рядки

для зміни пріоритету операцій використовувати круглі дужки

Запитання 45

Оберіть операції, які будуть належати до форматування клітинок

варіанти відповідей

 встановлення розмірів клітинок

змінення меж клітинок

видалення рядків таблиці

копіювання вмісту клітинок

Запитання 46

Оберіть, що може міститися у формулах

варіанти відповідей

числа

дужки

позначення хімічних величин

арифметичні дії

одинці вимірювання

Запитання 47

Чи можна ввести дані до комірки за допомогою рядка формул?

варіанти відповідей

так, але тільки формули

так

ні

так, але тільки текст

Запитання 48

 Що означає знак «$» в адресі клітинки MS Excel?


варіанти відповідей

абсолютне посилання;

  

відносне посилання;

початок формули;

активна клітинка

Запитання 49

При якій адресації даних в MS Excel змінюються адреси клітинок при їх копіюванні?

варіанти відповідей

 при відносній;

при відносній та абсолютній;

при абсолютній;

немає правильної відповіді.

Запитання 50

Яким символом відділяється один від одного діапазон комірок?

варіанти відповідей

/

:

=

$


Запитання 51

Маркер автозаповнення – чорний квадратик, розташований у …

варіанти відповідей

 правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

 правому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

 лівому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

 лівому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

Запитання 52

Діаграма, яка наочно показує співвідношення між частинами в цілому називається...

варіанти відповідей

кругова

стовпчаста

графік

гістограма

Запитання 53

Діаграма, яка ілюструє співвідношення між числовими даними, розміщеними в кількох рядках і стовпцях називається..

варіанти відповідей

круговою

секторною

стовпчастою

графіком

Запитання 54

Для створення діаграми необхідно:

варіанти відповідей

заповнити таблицю даних

виділити потрібні дані із назвами рядків і стовпців

вибрати тип діаграми

скопіювати діаграму

Запитання 55

11. Адреси комірок, які не змінюються при копіюванні формули називаються:

 

варіанти відповідей

 1) відносними

 2) стандартними

3) абсолютними

 4) остаточними

Запитання 56

6. При якій адресації змінюються адреси комірок у формулах при їх копіюванні?

варіанти відповідей

1) відносній

2) абсолютній

3) абсолютній і відносній

4) відносній, змішаній та абсолютній

Запитання 57

2. Документи (файли) Excel називаються

варіанти відповідей

1) книгами

2) електронними таблицями

 3) листками

4) комірками

Запитання 58

Сортування даних в Excel - це...

варіанти відповідей

встановлення порядку розташування стовпців за даними певного стовпця

встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця

встановлення порядку розташування стовпців за даними певного рядка

встановлення порядку розташування рядків за даними певного рядка

Запитання 59

Дані можна сортувати за ...

варіанти відповідей

зростанням

спаданням

збільшенням

зменшенням

Запитання 60

Сортування за зростанням полягає у тому, що дані можна сортувати ...

варіанти відповідей

в числовому порядку

у порядку, зворотньому до алфавітного

в алфавітному порядку

від Я до А

Запитання 61

Сортування за спаданням полягає у тому, що дані можна сортувати ...

варіанти відповідей

в алфавітному порядку

у порядку, зворотньому до алфавітного

у числовому порядку

у схематичному порядку

Запитання 62

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

лінійчата

гістограма

стовпчаста

пелюсткова

Запитання 63

На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Заголовок діаграми?

варіанти відповідей

7

8

4

3

Запитання 64

4.Яку інформацію містить рядок формул?

варіанти відповідей

Про вміст активної клітинки 

Про кількість клітинок в книзі 

Про кількість формул у книзі 

Про адреси виділеного діапазону клітинок  

Запитання 65

Вкажи на Легенду

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

Запитання 66

Посилання - це ...

варіанти відповідей

адреси та діапазон комірок, використані у формулах

адреси та діапазон комірок, використані у тексті

адреси та діапазон комірок, використані у таблиці

адреси та діапазон комірок, використані у зображеннях

Запитання 67

Які є види посилань?

варіанти відповідей

логічні

відносні

абсолютні

мішані

Запитання 68

В4$ - це посилання на комірку електронної таблиці ..

варіанти відповідей

Відносне

Мішане

Абсолютне

Помилка

Запитання 69

Визнач інструменти команди Межі.

варіанти відповідей

а) тип ліній;

б) колір ліній;

в) набір ліній;

г) вигляд лінії

Запитання 70

Визнач інструменти команди Шрифт.

варіанти відповідей

а) шрифт;

б) накреслення;

в) вигляд

г) колір

д) розмір

Запитання 71

Вкажіть функцію, яка визначає найбільше із вказаних чисел?

варіанти відповідей

AVERAGE

MAX

MIN

SUM

Запитання 72

Адреса комірки буде, якщо номер рядка 24, а номер стовпця Н

варіанти відповідей

Н24

24Н

2Н4

Н2.4

Запитання 73

З яких об'єктів складається діаграма:

варіанти відповідей

заголовки

слайди

осі

шари

маркер даних

легенда

книга

область діаграми

Запитання 74

З електронної таблиці не можна видалити:

варіанти відповідей

Адресу комірки

Вміст таблиці

Рядки та стовпці

Робочий аркуш

Запитання 75

Операція, яка показує в таблиці дані, вказані користувачем за певним параметром називається:

варіанти відповідей

сортування

фільтрація

видалення

розміщення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест