Родинно-побутові пісні. Балади

Додано: 27 жовтня 2019
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 116 разів
16 запитань
Запитання 1

Фольклор – це…

варіанти відповідей

ліро-епічний сюжетний пісенний твір

жанр гумористичної поезії

різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з вуст в уста

літературний напрям

Запитання 2

Пісні про кохання належать до:

варіанти відповідей

родинно-побутових

соціально-побутових

календарно-обрядових

обрядової лірики

Запитання 3

Жанр народної балади належить до:

варіанти відповідей

лірики

ліро-епосу

епосу

драми

Запитання 4

Тема пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють» - це

варіанти відповідей

оспівування страждань дівчини через те, що миленький поїхав іншої шукати

оспівування палкого кохання козака до дівчини

присягання у вірній любові одне до одного двох закоханих

зображення трагічної загибелі козака

Запитання 5

Балади «Ой на горі вогонь горить…» та «Ой летіла стріла…» відтворюють:

варіанти відповідей

щасливе кохання двох молодих людей

нещасливе кохання за розрахунком

драматичні моменти визвольної боротьби українського народу проти ворогів

важкі стосунки між свекрухою і невісткою

Запитання 6

Провідний мотив пісні «Цвіте терен, цвіте терен»:

варіанти відповідей

нерозділене кохання, бо милий поїхав шукати іншої

сум матері за вбитим сином

смерть козака під час війни

горе молодої дівчини, яку віддали заміж за дідугана

Запитання 7

Хто з письменників переробив пісню «Сонце низенько» і використав її у відомій п’єсі?

варіанти відповідей

І. Котляревський

І. Карпенко-Карий

Г. Квітка-Основ’яненко

П.Куліш

Запитання 8

Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

Іще очі не дрімали, А вже сходить сонце. Хоч дрімайте, не дрімайте — Не будете спати, Десь поїхав мій миленький Іншої шукати. 

варіанти відповідей

«Цвіте терен, цвіте терен» 

"Сонце низенько"

«Місяць на небі, зіроньки сяють» 

«Ой під вишнею, під черешнею»

Запитання 9

Основними ознаками фольклору є

варіанти відповідей

авторство, варіантність, письмова форма, усність  

прозова форма, усність, анонімність, варіантність

варіантність, поетична форма, ано­німність, усність   

усність, анонімність, варіантність, імпровізаційність

Запитання 10

Термін «фольклор» з англійської мови перекладається:

варіанти відповідей

народна мудрість

повчальна пісня

народні лірика

усна народна пісня.

Запитання 11

До жартівливих пісень належить твір:

варіанти відповідей

«Місяць на небі, зіроньки сяють»

«Ой на горі вогонь горить…»

«Цвіте терен, цвіте терен»

«Ой під вишнею, під черешною…»

Запитання 12

Правильним є твердження: «Балади…

варіанти відповідей

поділяються на козацькі, чумацькі, бурлацькі»

мають напружений сюжет і трагічний фінал»

оспівують лише героїчні вчинки козаків»

поділяються га куплети й приспів (рефрен)».

Запитання 13

У якому творі розповідається про вдовиного сина убитого стрілою, якого оплакують мати, сестра і дівчина:

варіанти відповідей

«Цвіте терен, цвіте терен»

«Сонце низенько»

«Ой на горі вогонь горить»

«Ой летіла стріла»

Запитання 14

Укажіть, які художні засоби вжито в уривку з пісні, поданому нижче.

Сонце низенько, Вечір близенько.   Спішу до тебе,   Моє серденько.

варіанти відповідей

анафора, розгорнута метафора, епітети  

складне порівняння, метафора, інверсія    

зменшувально-пестливі слова, епітети, поетичне звертання

гіпербола, інверсія, метафора

Запитання 15

Звертаючись до коханої у пісні «Сонце низенько», ліричний герой називає її

варіанти відповідей

голубонькою

серденьком

ластівкою

квіточкою

Запитання 16

Фольклор поділяється на такі роди

варіанти відповідей

міфологія, лірика, епос    

драма, лірика, ліро-епіка  

епос, лірика, драма    

епос, трагедія, лірика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест