Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вода, типи розчинів

Додано: 28 березня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 365 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть хімічну формулу води:

варіанти відповідей

H2O

H2O2

НО

НО2

Запитання 2

До якого класу сполук належить вода?

варіанти відповідей

Кислоти

Солі

Основи

Оксиди

Запитання 3

Які назви речовини, що зображена на рисунку, є правильними?

варіанти відповідей

Вода

Водень

Гідроген оксид

Гідроген (І) оксид

Запитання 4

Густина води дорівнює:

варіанти відповідей

10,00 г/см3 

1,00 г/см3 

11,00 г/см3 

1000 кг/м3 

Запитання 5

Вставте пропуски в тексті: "Температура плавлення води становить _________. При замерзанні вода _________. Густина води при її замерзанні __________. "

варіанти відповідей

100 °С; розширюється; зменшується

0 °С; стискається; збільшується

0 °С; розширюється; зменшується

10 °С; розширюється; зменшується

Запитання 6

Виберіть правильні твердження щодо розчину.

варіанти відповідей

Це однорідна суміш змінного складу, утворена кількома речовинами. 

Це сукупність різних речовин, які зберігають свої властивості. 

Речовини, з яких утворений розчин, є його компонентами.

Розчин можна прокласифікувати лише за одною або двома ознаками.

Запитання 7

Виберіть компоненти розчину:

варіанти відповідей

Розчинник

Розчин

Розчинена речовина

Сіль

Запитання 8

За насиченістю розрізняють такі типи розчинів:

варіанти відповідей

насичені

розбавлені

ненасичені

концентровані

істинні

колоїдні

грубодисперсні

пересичені

Запитання 9

Розчин, у якому міститься менше розчиненої речовини, ніж може міститися за даної температури називається...

варіанти відповідей

насиченим

ненасиченим

розбавленим

пересиченим

Запитання 10

Виберіть приклади розчинів.

варіанти відповідей

морська вода

пісок

кров

чай

дистильована вода

кава

мінеральна вода

Вата

Запитання 11

Оберіть типи розчинів за кількістю розчиненої речовини:

варіанти відповідей

насичені

ненасичені

розбавлені

концентровані

пересичені

водні

неводні

Запитання 12

Оберіть типи розчинів за розміром розділених речовин:

варіанти відповідей

розбавлені

концентровані

істинні

насичені

ненасичені

колоїдні

пересичені

грубодисперсні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест