7 клас. Підсумковий тест "Алгоритми та програми"

Додано: 5 травня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 88 разів
22 запитання
Запитання 1

Що таке змінна?

варіанти відповідей

величина, яка приймає різні значення

число в рівнянні

відрізок

команда у Scratch

Запитання 2

Яку фігуру намалює виконавець, виконавши цей алгоритм?

варіанти відповідей

трикутник

квадрат

коло

лінія

Запитання 3

Що таке «спрайт»?

варіанти відповідей

блок команд

скрипт

костюм персонажа

об'єкт, який виконує певні дії

Запитання 4

Виберіть фрагмент алгоритму у якому цикли з лічильником вкладені до розгалуження.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 5

Виберіть фрагмент алгоритму у якому цикл з передумовою вкладений до розгалуження.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 6

Виберіть фрагмент алгоритму у якому розгалуження вкладене в цикл з передумовою.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 7

Виберіть фрагмент алгоритму у якому розгалуження вкладене в цикл з лічильником.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 8

Виберіть дії, які відбудуться коли буде натиснуто клавішу пропуск і об'єкт не доторкнеться синього кольору.

варіанти відповідей

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о проти годинникової стрілки

об'єкт поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт поверне на 90о проти годинникової стрілки

Запитання 9

Виберіть дії, які відбудуться коли буде натиснуто клавішу пропуск і об'єкт доторкнеться синього кольору.

варіанти відповідей

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о проти годинникової стрілки

об'єкт поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт поверне на 90о проти годинникової стрілки

Запитання 10

Яким буде результат виконання даної програми якщо мишку натиснуто?

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься вперед на 9 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки

Об'єкт переміститься вперед на 3 кроки

Об'єкт переміститься вперед на 8 кроків

Запитання 11

При виконанні якої умови буде зупинено даний цикл?

варіанти відповідей

Одночасно натиснуто клавішу Пропуск та мишку

Цикл буде виконуватися постійно

Натиснуто клавішу Пропуск або мишку

Запитання 12

Вкажіть на внутрішній цикл.

варіанти відповідей

1

2

Запитання 13

Файл створений у середовищі Scratch, називають...

варіанти відповідей

Програмою

Алгоритмом

Контейнером

Проектом

Сценою

Запитання 14

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання називається...

варіанти відповідей

Повторення

Слідування

Розгалуження

Запитання 15

Яку геометричну фігуру намалює Рудий кіт у результаті виконання алгоритму, поданого на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 16

Циклічний алгоритм - це...

варіанти відповідей

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового використання набору команд.

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації одноразового виконання набору команд.

Базова алгоритмічна структура, призначена для команд.

Запитання 17

Який алгоритм зображений на блок-схемі?

варіанти відповідей

Слідування

Повторення

Розгалуження

Запитання 18

Яких видів бувають алгоритми з розгалуженнями?

варіанти відповідей

Повне розгалуження

Неповне розгалуження

Циклічне розгалуження

Лінійне розгалуження


Запитання 19

Фрагмент алгоритму, що містить команду перевірки умови та послідовності команд, які будуть виконуватися залежно від результату виконання команди перевірки умови - це...

варіанти відповідей

Цикл

Повторення

Розгалуження

Передумова

Запитання 20

Алгоритм, в якому використовується команда Повторити має назву алгоритм...

варіанти відповідей

з розгалуженням

з повторенням

лінійний

всі відповіді вірні

Запитання 21

Якого значення набуде змінна S після виконання програми?

варіанти відповідей

70

0

-70

-3

Запитання 22

Яку відповідь ви отримаєте, якщо a=5, b=4, c=3, d=2?

варіанти відповідей

поміститься

не поміститься

буде помилка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест