Розділ ІV. Суспільна географія держави(на прикладі України)".Тема.4 Культура України", Тема 5. Особливості політичної організації України" (профільний рівень)

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Що є основним поняттям регіональної культури:

варіанти відповідей

 культурний район


  культурний регіон 

 культурне село

  область

Запитання 2

Які періоди виділяють у теорії етногенезу українців

варіанти відповідей

 Споконвічності


Автохтонності (за М. Грушевським)

  

Єдиної колиски(загальноприйнятав СРСР)

  

 Незалежного розвитку східнослов’янських народів

Запитання 3

Виберіть ознаки регіональних особливостей української культури:

варіанти відповідей

 ремесла місцевості


   традиційні костюми

  

  національні свята

   

 національна кухня

 

Запитання 4

Виберіть ознаки регіональних особливостей української культури:

варіанти відповідей
Запитання 5

Який одяг є наслідком глобалізації українців:

варіанти відповідей

 діловий  

 повсякденний

 спортивний

 вишитий

Запитання 6

Вкажіть правильне твердження щодо України:

варіанти відповідей

 виконавча влада належить парламенту

законодавча влада належить парламенту

  виконавча влада належить уряду

законодавча влада належить уряду

Запитання 7

Жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села,селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр:

варіанти відповідей

 район

територіальна громада

 територіальні округи

 територіальні області

Запитання 8

Вкажіть чинники, що вливали на своєрідність та унікальність української культури:

варіанти відповідей

 географічні умови

 взаємодія з іншими етнокультурами

кількість сусідів

    історичні події

Запитання 9

Процеси культурної глобалізації додали роботи не тільки антропологам, а й соціологам і філософам, які зараз досліджують:

варіанти відповідей

 зміст глобалізації

 тенденції глобалізації

  прогнознозують зміни культурної і національної ідентичності

  соціальні рухи, туристичні та міграційні потоки

Запитання 10

Глобалізація вплинула на.... українців:

варіанти відповідей

 свідомість

 матеріальну культуру

 спортивний, діловий і повсякденний одяг


  всі відповіді правильні

Запитання 11

Визначте негативні риси глобалізаці:

варіанти відповідей

Зростання доступності загальнокультурних цінностей

Насадження чужої для багатьох культурної ідеології

  Створення культури одного зразка та усунення різноманіття культур

 Диференціація різних соціальних та культурних утво­рень і виникнення через це внутрішніх конфліктів

Запитання 12

Хто призначає керівників державних адміністрацій усіх рівнів:

варіанти відповідей

місцеве самоврядування

парламент

Президент України

територіальна громада

Запитання 13

Не може існувати громадянське суспільство без:

варіанти відповідей

 територіальної громади

  депутатів

 магазинів

  без державної влади

Запитання 14

Напрям суспільної географії, який вивчає просторово-територіальні прояви електоральних уподобань населення

варіанти відповідей

політична географія

електоральна географія

 соціальна географія

економічна географія

Запитання 15

Коли почалося формування електорального поля України:

варіанти відповідей

 24 серпня 1991 р


  1 грудня 1991 р

28 серпня 1991 р

 15 жовтня 1992 р

Запитання 16

Вкажіть чинники, які змінюють електоральне поле українців:

варіанти відповідей

 зростання освітнього рівня

 

 боротьба проти монополізму

  підвищення життєвого рівня населення

викорінення корупції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест