20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Розділ V. Глобальні проблеми людства (за підручником С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко)

Додано: 21 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 27 разів
15 запитань
Запитання 1

Теоретичні основи геоглобалістики заклав учений:

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Алан Фішер

Жан Фурастье

Микола Барановський

Запитання 2

Визначіть країни  «Ядерного клубу»:

варіанти відповідей

Німеччина, Бельгія, Пакистан, КНДР, Ізраїль

Італія,Канада, Туреччина, Україна, Іспанія

Польща, Швейцарія, Швеція, Індія, Японія

США. Росія, Велика Британія, Франція, Китай

Запитання 3

Визначіть "молоді" ядерні держави, які всупереч міжнародним нормам утримують на своїй території ядерне озброєння (три вірні відповіді):

варіанти відповідей

Індія

Пакистан

Австралія

Ізраїль

Бразилія

Єгипет

Запитання 4

Проблема збереження миру – це проблема №1 тому,що від неї залежить існування всієї цивілізації?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Що з названого не є екологічною проблемою?

варіанти відповідей

деградація грунтів

забруднення гідросфери стічними водами

"демографічний вибух" у країнах, що розвиваються

забруднення атмосфери автомобільним транспортом і ТЕС

Запитання 6

Глобальні проблеми людства ...

варіанти відповідей

існували впродовж всієї історії

з'явилися в Новий час

виникли в другій половині XX століття

з’явилися з появою землеробства

Запитання 7

Виберіть правильну думку про глобальні проблеми:

варіанти відповідей

проблеми пов'язані тільки з розвиненими країнами

кожну проблему потрібно вирішувати автономно від інших

глобальні проблеми охоплюють всі аспекти життя людей

глобальні проблеми такі ж старі, як все людство

Запитання 8

Вчення про ноосферу розробив:

варіанти відповідей

В. Вернадський

Ч. Дарвін

Т. Мор

С. Рудницький

Запитання 9

Як називається наука про глобальні проблеми людства:

варіанти відповідей

геоекологія

геополітика

геоглобалістика

футурологія

Запитання 10

Виберіть найбільше джерело забруднення атмосфери:

варіанти відповідей

хімічна промисловість

сільське господарство

автотранспорт

металургія

Запитання 11

Знайдіть шлях, який не можна використати для подолання сировинної проблеми:

варіанти відповідей

зменшення матеріаломісткості продукції

перехід до нових ресурсозбережувальних технологій

скорочення обсягів виробництва

комплексне використання сировини

Запитання 12

Виберіть регіон, в якому особливо гостро постала продовольча проблема:

варіанти відповідей

Європа

Африка

Австралія

Океанія

Запитання 13

Основний шлях подолання проблеми відсталості країн, що розвиваються, є:

варіанти відповідей

ліквідація залежності від іноземного капіталу

матеріальна допомога високорозвинутих країн

перебудова власного господарства

вирішення демографічної проблеми

Запитання 14

Римський клуб це- 

варіанти відповідей

група країн, що володіють ядерною зброєю

міжнародна організація, яка займається оцінюванням перспектив подолання глобальних проблем

міжнародна організація, що займається проблемами ліквідації голодування та бідності

група високорозвинених країн, що відзначаються високими показниками ВВП на душу населення

Запитання 15

Концепція, що передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь називається ...

варіанти відповідей

швидким розвитком

сталим розвитком

безперервним розвитком

постійним розвитком