РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ.

Додано: 8 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 228 разів
41 запитання
Запитання 1

Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була 

варіанти відповідей

 здійснення УЦР аграрної реформи та передача всієї землі селянам 

відмова УЦР від виконання умов Брестського мирного договору 

 відсутність підтримки УЦР серед широких верств населення 

 відкрита підтримка УЦР селянських виступів та робітничих страйків 

Запитання 2

Укладання якого міжнародного договору викликало наведену оцінку сучасником: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусово в 1667 р.»? 

варіанти відповідей

 Ризького договору 1921 р. 

Брестського договору 1918 р. 

Варшавського договору 1920 р. 

Раппальського договору 1922 р.Запитання 3

У своїй зовнішній політиці гетьман П. Скоропадський орієнтувався на

варіанти відповідей

країни Антанти 

радянську Росію 

Центральні держави 

Запитання 4

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української Академії наук були складовими культурної політики 

варіанти відповідей

 Української Держави П. Скоропадського 

Української Народної Республіки 

Західноукраїнської Народної Республіки 

Української Соціалістичної Радянської Республіки 

Запитання 5

Яка подія увійшла в історію як «Листопадовий зрив»? 

варіанти відповідей

повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією 

наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль 

повстання у Львові 1 листопада 1918 р. і встановлення української влади в місті 

повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві 

Запитання 6

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив 

варіанти відповідей

Державний секретаріат ЗУНР 

Генеральний Секретаріат УЦР 

Раду Народних Міністрів УНР 

Директорію УНР 

Запитання 7

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії — це 

варіанти відповідей

Трудовий Конгрес України 

Український Національний Союз 

 Головна Українська Рада 

Всеукраїнські Установчі Збори 

Запитання 8

Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві? 

варіанти відповідей

повалення гетьманату 

 об’єднання УНР та ЗУНР 

 незалежність УНР 

встановлення влади більшовиків 

Запитання 9

Як між собою пов’язані Варшавська угода 1920 р. між УНР і Польщею та Ризький договір 1921 р. між радянськими республіками і Польщею? 

варіанти відповідей

 вирішували приналежність Східної Галичини на користь Польщі 

припиняли ведення бойових дій на території України 

були укладені після тривалої війни між сторонами 

передбачали встановлення союзницьких відносин між учасниками 

Запитання 10

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так пояснював свої дії 

варіанти відповідей

М. Грушевський 

 Є. Петрушевич 

С. Петлюра 

 П. Скоропадський 

Запитання 11

Які українські законодавчі органи влади існували в 1918—1920 рр.? 

варіанти відповідей

 Українська Центральна Рада 

Головна Руська Рада 

Всеукраїнські Установчі збори 

Верховна Рада України 

 Трудовий конгрес УНР 

Головна Українська Рада 

 Українська Національна Рада 

Запитання 12

Які політичні сили наприкінці жовтня — початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

варіанти відповідей

Українська Центральна Рада, підтримана українізованими військовими частинами

більшовики, що спиралися на ради робітничих і солдатських депутатів

сердюцька дивізія гетьмана П. Скоропадського

анархістські збройні загони Н. Махна

прихильники Тимчасового уряду Росії, згуртовані навколо штабу Київського військового округу

частини Добровольчої армії генерала А. Денікіна

підрозділи Головного отамана Армії УНР

Запитання 13

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень.

варіанти відповідей

Перший Універсал

Другий Універсал

Третій Універсал

Четвертий Універсал

Запитання 14

На карті заштрихована територія

варіанти відповідей

Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.

контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.

передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.

окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.Запитання 15

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

варіанти відповідей

“У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”.

“Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”.

З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”.

“У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”.

Запитання 16

Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні-серпні 1917 р.?

варіанти відповідей

"На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради».

"Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки».

"...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання».

«У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці».

"Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Запитання 17

Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:

варіанти відповідей

першої та другої воєн радянської Росії проти Української Народної Республіки

першого та другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки

українсько-польської та радянсько-польської воєн

існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ради та Директорії

Запитання 18

Чи правильне твердження?

Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:

1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;

2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 19Перебіг яких подій відображено на карті?

варіанти відповідей

витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму

контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р.

контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянських повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту під командуванням М. ФрунзеЗапитання 20

У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети?

варіанти відповідей

Київ, Львів

Львів, Харків

Харків, Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільський, Київ

Запитання 21


Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.


припинила українізацію військових частин російської армії.

Запитання 22

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».


варіанти відповідей

вересень – жовтень 1917 р.

жовтень – листопад 1917 р.

листопад – грудень 1917 р.

грудень 1917 р. – січень 1918 р.

Запитання 23

Якими подіями завершилася Громадянська війна в Україні?

варіанти відповідей

Розгромом Червоною Армією військових частин Української Галицької Армії та укладанням Ризького мирного договору.

Розгромом Червоною Армією Армії Української Народної Республіки та польської армії маршала Ю. Пілсудського.

Розгромом Червоною Армією військ генерала П. Врангеля в Криму та основних сил повстанських загонів Н. Махна.

Розгромом Червоною Армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна та військ Директорії УНР.

Запитання 24

Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...»

варіанти відповідей

Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

Українську Народну Республіку доби Директорії

Українську Соціалістичну Радянську Республіку

Запитання 25Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено

варіанти відповідей

відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.

відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.

завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі в руки селян.

загостренням відносин УЦР з німецьким і австро-угорським командуванням.

Запитання 26

На карті заштриховано територію

1. поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».

2. на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду.

3. передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору.


варіанти відповідей

1,2

2,3

1,3

1,2,3

Запитання 27

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

«Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»

«Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»


варіанти відповідей

листопад — грудень 1917 р.

грудень 1917 — січень 1918 рр.

січень — лютий 1918 р.

лютий — березень 1918 р

Запитання 28


Завдання 30


Що із зазначеного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 — у лютому 1918 рр.?

варіанти відповідей

Ліквідація приватної власності.

Введення на підприємствах відрядної оплати.

Проведення суцільної колективізації.

Створення сільськогосподарських комун.

Націоналізація промислових підприємств.

Проведення форсованої індустріалізації.

Запитання 29

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»

Яку «велику потребу» в Україні мали зазначені вище країни?

варіанти відповідей

Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.

Включити молоду, незміцнілу державу Україна до складу Четверного союзу.

Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.

Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.

Запитання 30

У який період Української революції схвалено цитовані документи?

Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

«...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».


варіанти відповідей

березень — серпень 1917 р.

серпень — листопад 1917 р.

листопад — грудень 1917 р

грудень 1917 р. — січень 1918 р.Запитання 31«Народний секретаріат» — це

варіанти відповідей

«революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу.

перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.

виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.

вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради.

Запитання 32

Якого договору стосується цитований нижче документ?

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»

варіанти відповідей

Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою.

Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, Італією.

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками.

Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським.
Запитання 33

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 34

Якими цифрами на карті позначено регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р.?

варіанти відповідей

1,2,3

2,3,4

1,3,4

1,2,4

Запитання 35

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 36

Яка подія передувала такому наказу командуючого Південним фронтом М. Фрунзе:

«Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити опір, — знищувати...»

?

варіанти відповідей

Підписання Ризького мирного договору.

Розгром військ генерала П. Врангеля в Криму.

Початок Другого зимового походу Армії УНР.

Повалення гетьманського режиму П. Скоропадського.

Запитання 37

Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало першим кроком відродження нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому втіленні її в життя»?

варіанти відповідей

З'їзд народів Росії

Трудовий конгрес України

Всеукраїнський з'їзд хліборобів

Український національний конгрес

Запитання 38Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)?


варіанти відповідей

«Хай живе самостійна Україна!»


«Україна для українців!»

«Вся влада Радам!»


«Геть Тимчасовий уряд!»

Запитання 39

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?

варіанти відповідей

закриття українських шкіл, газет, журналів


відновлення поміщицького землеволодіння

налагодження діалогу з опозиційними партіями


ведення бойових дій проти військ Червоної армії

Запитання 40За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?

варіанти відповідей

Директорії УНР

Гетьманату П. Скоропадського

Української Центральної Ради

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 41


Наприкінці червня 1917 р. до Києва прибула делегація міністрів Тимчасового уряду. Під час переговорів із представниками Української Центральної Ради сторони дійшли компромісу.

У якому уривку з історичних джерел зафіксовано одну з умов досягнутого компромісу?

варіанти відповідей

«Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад… його Центральному виконавчому комітетові…»

«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»«…на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи…»

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки, ми твердо станемо на нашій землі, щоб помогти, аби уся Російська Республіка стала федерацією вільних народів…»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест