Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 13 червня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

1.Укажітьдержаву, з якою УСРР уклала договір про дружбу та братерство. 

варіанти відповідей

 Туреччина                                                 

  Австрія

 Польща

 Німеччина

Запитання 2

2.Укажіть положення, що характеризує економічне становище України 1920р.

варіанти відповідей

 Основою для подальшого розвитку економіки стало спорудження

   Дніпровської ГЕС

 зросла кількість посівних площ, поліпшилося обробляння землі

 Україна отримала лише 10% промислової продукції

 держава розпочала кампанію боротьби із церквою, яка агітувала 

   селян не здавати хліб

Запитання 3

3.Укажіть рішення, яке було прийнято на Х з’їзді ВКП(б).

варіанти відповідей

 запровадження державної власності на землю

 заміна продрозкладки продовольчим податком

запровадження продрозкладки

 денаціоналізація банків та фінансових установ

Запитання 4

4.Укажіть заходи, здійснені урядом УСРР для подолання голоду 1921 –

  1922 рр.

варіанти відповідей

 було зменшено розмір продрозкладки для населення  

 надання селянам посівного матеріалу, техніки

 до України з Росії були завезені хлібні запаси

Україна отримала 100% допомоги від Американської адміністрації

   допомоги 

Запитання 5

5.Укажіть сучасну область України, що не була охоплена голодом 1921 –

  1922 рр.

варіанти відповідей

Запорізька                                       

  Миколаївська

 Дніпропетровська

  Вінницька

Запитання 6

6.Укажіть прізвище голови Раднаркому УСРР, який обійняв цю посаду з

  червня 1923 р.

варіанти відповідей

 Г. П’ятаков                                     

  Г. Петровський

 В. Чубар 

  Х. Раковський

Запитання 7

7.Укажіть результат процесу «коренізації» в УСРР.

варіанти відповідей

 зменшення українців серед службовців держапарату

 еміграція з України значної кількості української інтелігенції

 обмеження культурно-національних прав національних меншин

 бурхливий розвиток української культури («Відродження»)

Запитання 8

8.Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

у жовтні 1922 р. територію УСРР було поділено на 9 губерній

 1922 р. під час голоду Москва припинила експорт хліба за кордон

 під час НЕПу підприємства були обєднані в синдикати

 користуючись підтримкою Й. Сталіна, Л. Каганович дістав посаду

   наркома освіти

Запитання 9

9.Укажіть причину створення 1921 р. Української автокефальної церкви.

варіанти відповідей

 радянська влада намагалася послабити Російську православну церкву

 під час українізації влада проводила політику національного відродження

 радянська влада пішла назустріч бажанням вірян

 організаційне становлення УАПЦ відбувалось у контексті національного

   відродження України

Запитання 10

10.Укажіть час здійснення НЕПу в Україні.

варіанти відповідей

 1918 – 1921 рр.                                     

 1921 – 1928 рр.

 1922 – 1928 рр. 

  1929 – 1939 рр

Запитання 11

11.Який термін відноситься до періоду 1921 - 1928 рр.

варіанти відповідей

нова економічна політика

політика воєнного комунізму

політика радянського анархізму

денікінський режим

Запитання 12

Яка республіка не увійшла до складу СРСР у 1922 р.

варіанти відповідей

Російська СФРР

Туркменська СРР

Українська СРР

Закавказька Федерація

Білоруська СРР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест