Розселення та урбанізація

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 206 разів
35 запитань
Запитання 1

Урбанізація - це

варіанти відповідей

зростання значення сіл в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком сільських поселень, зростанням питомої ваги сільського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

зменшення значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

зменшення значення сіл в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком сільських поселень, зростанням питомої ваги сілького населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Запитання 2

Субурбанізація - це

варіанти відповідей

процес зменшення і занепаду приміської зони великих міст, унаслідок чого формуються міські агломерації.

процес зростання і розвитку сіл, унаслідок чого формуються міські агломерації.

процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок чого формуються міські агломерації.

Запитання 3

Хибна урбанізація - це

варіанти відповідей

різновид урбанізації , при якій бурхливе зменшення чисельності міського населення не супроводжується відповідним зростанням міських функцій, здатних забезпечити адекватний рівень включення нових городян до міської культурно-економічне середовище

різновид урбанізації , при якій бурхливе зростання чисельності міського населення не супроводжується відповідним зростанням міських функцій, здатних забезпечити адекватний рівень включення нових городян до міської культурно-економічне середовище

різновид урбанізації , при якій бурхливе зростання чисельності міського населення супроводжується відповідним зростанням міських функцій, здатних забезпечити адекватний рівень включення нових городян до міської культурно-економічне середовище

Запитання 4

Агломерація - це

варіанти відповідей

форма розселення, територіальне скупчення населених пунктів (переважно міст), які об'єктивно об'єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему) інтенсивними, функціональними, у тому числі економічними, трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв'язками, а також екологічними інтересами.

форма розселення, територіальне скупчення населених пунктів (переважно сіл), які об'єктивно об'єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему) інтенсивними, функціональними, у тому числі економічними, трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв'язками, а також екологічними інтересами.

форма розселення, територіальне роз'єднання населених пунктів (переважно міст), які об'єктивно об'єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему)

Запитання 5

Поняття «глобальне місто (світове місто)» означає

варіанти відповідей

мегаполіс, який відчутно й прямо впливає на глобальні процеси, застосовуючи економічні, соціальні, культурні та/або політичні засоби.

місто, яке відчутно й прямо впливає на глобальні процеси, застосовуючи економічні, соціальні, культурні та/або політичні засоби.

місто, яке відчутно й прямо не впливає на глобальні процеси, застосовуючи економічні, соціальні, культурні та/або політичні засоби.

Запитання 6

До мегалополісів відносять:

варіанти відповідей

Париж

Відень

Гонконг

Нью-Йорк

Токіо

Запитання 7

Збільшення чисельності міського населення, поширення міського способу життя і зростання ролі міст у житті країни.

варіанти відповідей

Агломерація

 Рурбанізація

Урбанізація

Субурбанізація

Запитання 8


Рівень урбанізації в країні визначається:

варіанти відповідей

за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни

за часткою міських жителів у загальній кількості населення

як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів

як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу

Запитання 9

За яких умов виникає хибна урбанізація?

варіанти відповідей

збільшується кількість міського населення, але не збільшується кількість робочих місць

збільшується кількість робочих місць, але кількість міського населення зменшується

збільшується кількість міського населення, та збільшується кількість робочих місць

жодна відновідь не є віоною

Запитання 10

Найбільш урбанізованим містом України є

варіанти відповідей

Київ

Львів

Харків

Дніпро

Запитання 11

Від чого залежать темпи розвитку урбанізації країни?

варіанти відповідей

від її рівня економічного розвитку

від етнічного складу населення

від релігійного фактору

від географічного положення

Запитання 12

Що є головною причиною урбанізації

варіанти відповідей

відтік людей із сільської місевості в міста

відтік людей міських поселень в села

відтік людей у столичні центри країни

відтік людей за кордон

Запитання 13

Найменьш урбанізованими є області:

а) Донецька, Луганська, Харківська б) Київська, Львівська, Миколаївська

в) Закарпатська, Тернопільська, Рівненська г) Запорізька, Дніпропетровська, Одеська

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 14

Мегаполіси США:

варіанти відповідей

Токайдо

Босваш

Лон-Лів

Сан-Сан

Чипіттс

Запитання 15

Найбільші світові міста (найвищий командний склад):

варіанти відповідей

Гонконг, Сінгапур, Пекін

Лос-Анджелес, Лондон, Токіо

Токіо, Нью-Йорк, Париж, Лондон

Нью-Йорк, Чикаго, Брюссель, Мілан

Запитання 16

Найбільшими міськими агломераціями у світі є агломерації

варіанти відповідей

Шанхай

Рурська

Київська

Токіо-Йокогама

Запитання 17

Одноцентричними агломераціями є

варіанти відповідей

Париж

Лондон

Токіо-Йокогама

Москва

Запитання 18

Пришвидшений розвиток передмість великих міст є

варіанти відповідей

Урбанізація


субурбанізація

рурурбанізація


псевдоурбанізація

Запитання 19

Людність якого міста-гіганта перевищила 20 млн жителів?

варіанти відповідей

Москва

Джакарта

Шанхай

Карачі

Запитання 20

90% міських жителів має

варіанти відповідей

Австралія

Америка

Європа

Африка

Запитання 21

Виберіть 3 країни із набільшою кількістю населення на Землі.

варіанти відповідей

Індія

Україна

Китай

Канада

Австралія

США

Запитання 22

В яких кліматичних поясах проживає більшість людей на Землі? (Виберіть три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Тропічному

Субтропічному

Екваторіальному

Субарктичному

Помірному

Субекваторіальному

Запитання 23

Найменш заселеною ділянкою суходолу є...

варіанти відповідей

Долина Нілу

Індо-Гангська низовина

Антарктида

Австралія

Запитання 24

Такі міста України, як Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, відносять до категорії міст:

варіанти відповідей

середніх


великих

 

надвеликих


малих


Запитання 25

В Україні у міських населених проживає більше, ніж: 

варіанти відповідей

68%

55%

49%

76%

Запитання 26

Найбільше міст, аж 52, є в області: варіанти відповідей

Запорізькій

Донецькій

Луганській

Львівській

Запитання 27

Найменша кількість міських жителів характерна для області: варіанти відповідей

Закарпатської

Львівської

Херсонської

Волинської

Запитання 28

Поширення міського способу життя на селі має назву: варіанти відповідей

субурбанізація

псевдоурбанізація

урбанізація

рурурбанізація

Запитання 29

Найменьш урбанізованими є області:

а) Донецька, Луганська, Харківська б) Київська, Львівська, Миколаївська

в) Закарпатська, Тернопільська, Рівненська г) Запорізька, Дніпропетровська, Одеська

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 30

 Назвіть міста – мільйонники України

а) Львів, Київ, Харків б) Київ, Харків, Дніпро

в) Київ, Одеса, Запоріжжя г) Київ, Харків, Одеса

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 31

Основним критерієм, що відрізняє селище міського типу від села є -

варіанти відповідей

кількість жителів

зайнятість більшої кількості населення поза сільським господарством

наявність багатоповерхової забудови

заезпечення централізованим водо- та газопостачанням

Запитання 32

однофункціональними (курортними) є такі міста:

варіанти відповідей

Моршин

Київ

Дніпро

Яремче

Ялта

Черкаси

Запитання 33

Босваш, Лон-Лів, Токайдо, Блакитний банан - це

варіанти відповідей

агломерації

світові міста

мегалополіси

міста-мільйонники

Запитання 34

Густота населення визначається як:

варіанти відповідей

відношення кількості населення до площі території

різниці площі країни та кількості населення

добутку кількості населення та площі країни

суми кількості населення та площі країни

Запитання 35

Середня густота населення в світі становить

варіанти відповідей

100 %

50%

75 %

1000%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест