28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Розв’язання задач методом поділу на підзадачі.

Додано: 17 квітня
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 52 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке алгоритм?

варіанти відповідей

спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

питальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

це множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

Запитання 2

Що таке команда(вказівка)?

варіанти відповідей

розповідне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

це множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Запитання 3

Що таке система вказівок(команд) виконавця?

варіанти відповідей

спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.

об'єкти, з якими працює виконавець у процесі виконання алгоритму.

множина (сукупність) всіх вказівок, які може виконувати даний виконавець.

запис скінченої послідовності вказівок, виконання яких призводить до розв'язання певної задачі.

Запитання 4

Оберіть властивості алгоритму(декілька варіантів відповіді):

варіанти відповідей

дискретність


визначеність

виконуваність

скінченність

результативність

масовість

ефективність

Запитання 5

Що означає дискретність алгоритму?

варіанти відповідей

що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності. Причому, кожну вказівку алгоритму виконують за скінченний проміжок часу.

що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити лише вказівки, які входять до системи вказівок цього виконавця.


що алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця, результат цих дій і не потребує додаткового тлумачення.

Запитання 6

Що означає скінченність алгогритму?

варіанти відповідей

що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій (кроків) у певній послідовності.

що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити лише вказівки, які входять до системи вказівок цього виконавця.


що виконання алгоритму закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінченний час для довільних вхідних даних.

Запитання 7

Що означає результативність алгоритму? (оберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

що після закінчення виконання алгоритму обов’язково одержують розв'язок-результат відповідно до поставленої мети;

що після закінчення виконання алгоритму обов’язково встановлюють відсутність таких розв'язків (множина розв'язків порожня);


що після закінчення виконання алгоритму обов’язково встановлюють неможливість розв'язання задачі.


що виконання алгоритму закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінченний час для довільних вхідних даних.

Запитання 8

Що означає масовість алгоритму?

варіанти відповідей

що виконання алгоритму закінчиться після скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінченний час для довільних вхідних даних.


що алгоритм можна застосувати до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв’язування та які відрізняються лише початковими (вхідними) даними.

що після закінчення виконання алгоритму обов’язково одержують розв'язок-результат відповідно до поставленої мети.


Запитання 9

Що описує ефективність алгоритму?(оберіть декількка варіантів)

варіанти відповідей

час виконання

клас однотипних задач

об'єм ресурсів, необхідних для виконання алгоритму

Запитання 10

Що таке головний алгоритм?

варіанти відповідей

це такий алгоритм, виконання якого веде до досягнення основної мети.

алгоритм призначений для досягнення проміжної мети.

алгоритм призначений для досягнення допоміжної мети.

Запитання 11

Що таке допоміжний алгоритм?

варіанти відповідей

алгоритм, виконання якого веде до досягнення основної мети.

алгоритм призначений для досягнення проміжної мети.

Запитання 12

Як називаються частини, з яких складається головний алгоритм?

варіанти відповідей

Стовпці

Банки

Бланки

Модулі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест