Розв'язування компертентісних задач

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 319 разів
12 запитань
Запитання 1

Які задачі називають компетентнісними?

варіанти відповідей

задачі з різних галузей діяльності людини, які призначенні для формування в людини вміння використовувати набуті знання на практиці

задачі для розв'язання яких використовують комп'ютер

задачі, що вирішуються колективно

Запитання 2

Визначте за характеристикою, що це за етап розв'язування компетентнісних задач? ...виконується порівняння та зіставлення відомостей, одержаних із різних джерел, виключення невідповідних та несуттєвих відомостей, структурування даних, отримання нових даних на основі відомих, формулювання висновків.

варіанти відповідей

Змістовний аналіз формулювання задачі

Побудова інформаційної моделі задачі

Опрацювання даних

Пошук інформаційних матеріалів

Вибір засобів опрацювання даних

Подання результатів розв'язування задачі

Запитання 3


Що НЕ є етапом розв'язування компетентністних задач?


варіанти відповідей

створення

обговорення

управління

інтеграція

Запитання 4

Під час пошуку інформаційних матеріалів потрібно дотримуватись .

варіанти відповідей

правил безпеки

стратегії пошуку

вимог пошуку

Запитання 5

Чи потрібно вказувати джерела використаної інформації?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Назвіть необхідні елементи навчального проекту

варіанти відповідей

наявність інструкції до роботи

потреба у вирішені важливої проблеми

використання комп'ютера

Запитання 7

Назвіть перший етап розв'язування компетентнісних задач

варіанти відповідей

Знайти необхідні відомості

Виконати змістовний аналіз формулювання задачі

Побудувати інформаційну модель

Запитання 8

Чим відрізняються навчальні проекти від інших проектів?

варіанти відповідей

шляхами і засобами реалізації мети проекту

зв'язком з вмістом навчальних предметів

умінням планувати свою діяльність

Запитання 9

Назвіть завершувальний етап роботи над проектом?

варіанти відповідей

оцінка вчителя

висновки проекту

захист проекту

Запитання 10

Проект — це...

варіанти відповідей

план довгострокових фінансових вкладень;

завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його вирішення

бізнес-план

завдання та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату

Запитання 11

Чим характеризуються проекти різних галузей застосування?

варіанти відповідей

Вирішення певної проблеми

Взаємопов'язані дії, що ведуть до кінцевого результату

Всі перелічені

Запитання 12

За тривалістю виконання проекту бувають:

варіанти відповідей

короткострокові, безстрокові, довготривалі

короткострокові, середньої тривалості, безстрокові

короткострокові, безстрокові, тижневі

короткострокові, середньої тривалості, довготривалі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест