Розв'язування компетентнісних задач

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 116 разів
8 запитань
Запитання 1

Компетéнтність - це

варіанти відповідей

проінформованість, обізнаність, авторитетність

досвід, обізнаність та знання


система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації

Запитання 2

 Які задачі називають компетентнісними?


варіанти відповідей

задачі для розв'язання яких викоритовують електронні таблиці

задачі з різних галузей діяльності людини, які призначенні для формування в людини вміння використовувати набуті знання на практиці 

задачі, що вирішуються колективно


Запитання 3

Компетентнісні задачі з інформатики - це


варіанти відповідей

коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ.

Запитання 4

Учень, у якого сформована інформаційна компетентність, уміє

варіанти відповідейЕфективно ремонтувати обладнання комп’ютера 


 Перемагати у різних Інтернет-конкурсах

Ефективно використовувати ІКТ для навчання 

Швидко вводити текст з клавіатури

Запитання 5

 Етапи розв'язання компетентнісних задач

 

варіанти відповідей


Колективний розв'язок задачі

Побудова інформаційної моделі

Запис умови задачі

Вибір засобів опрацювання даних 

Подання результатів розв'язання задачі

Запитання 6

На етапі пошуку інформаційних матеріалів використовуємо.

варіанти відповідей
Запитання 7


У ході розв'язування компетентнісних задач і роботи над проектами вам необхідно буде побудувати

варіанти відповідей

комп'ютерну публікацію

пошуковий каталог


інформаційну модель 


комп'ютерну модель

Запитання 8

 Результати розв'язання задачі можуть бути отримані в різних формах

варіанти відповідей

тільки в графічній

тільки в кількісній

кількісній, описовій, графічній та ін

тільки в описовій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест