Розв'язування компетентнісних задач. П.10.1

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Компетéнтність - це

варіанти відповідей

досвід, обізнаність та знання

проінформованість, обізнаність, авторитетність

система, обов‘язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації

Запитання 2

Компетентнісні задачі з інформатики - це

варіанти відповідей

проблемні завдання з різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ.

коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.


набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.


Запитання 3

Буктрейлер - це

варіанти відповідей

шлях до інтернет ресурсу

небажана пошта переважно рекламного характеру

текстова адреса комп'ютера в Інтернеті

короткий відеоролик за мотивами книжки, кліп до книжки, метою яких є спонукання до прочитання книжки.

Запитання 4

Результати розв’язування задачі можуть бути подані в таких формах 

варіанти відповідей

описова

якісна

повна

графічна

Запитання 5

Учень, у якого сформована інформаційна компетентність, уміє

варіанти відповідей

Ефективно використовувати ІКТ для навчання

Швидко вводити текст з клавіатури

 Ефективно ремонтувати обладнання комп’ютера

 Перемагати у різних Інтернет-конкурсах

Запитання 6

Результати розв'язання задачі можуть бути отримані в різних формах

варіанти відповідей

кількісній, описовій, графічній та ін.

тільки в описовій

тільки в кількісній

тільки в графічній

Запитання 7

На етапі пошуку інформаційних матеріалів використовуємо. ..

варіанти відповідей

Пошукові системи

Бібліотеки

Добірки посилань

Середовище програмування

Запитання 8

На етапі побудови інформаційної моделі задачі використовуємо. ..

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Графічний редактор

Пошукові системи

Редактор презентацій

Карти знань

Редактор опрацювання мультимедіа

Запитання 9

На етапі вибору та опрацювання даних використовуємо. ..

варіанти відповідей

Текстовий процесор

Графічний редактор

Пошукові системи

Редактор презентацій

Добірки посилань

Редактор опрацювання мультимедіа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест