Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Розв'язування оптимізаційних задач (10 клас, базовий модуль)

Додано: 17 жовтня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 6010 разів
12 запитань
Запитання 1

Який елемент діалогового вікна Параметри розв’язування призначений для відображення списку граничних умов поставленої задачі?

варіанти відповідей

 Оптимізувати цільову функцію

 Змінюючи клітинки змінних

Додати

 Підлягає обмеженням

Запитання 2

Вимога мінімізації чи максимізації цільової функції – 

варіанти відповідей

 обмеження

 критерій

 цільова функція

 змінні

Запитання 3

Невідомі величини, значення яких потрібно знайти у результаті розв’язування задачі – 

варіанти відповідей

 обмеження

 критерій

цільова функція

 змінні

Запитання 4

Умови, яким мають задовольняти змінні – …

 

варіанти відповідей

 цільова функція

обмеження

 змінні

 критерій

Запитання 5

Якою цифрою позначений пункт меню вкладки Файл, що використовується для включення інструменту Пошук розв’язку?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Який елемент діалогового вікна Параметри розв’язувача потрібно використати, щоб вказати адресу цільової клітинки (ця клітинка має містити формулу цільової функції)?

варіанти відповідей

 Змінюючи клітинки змінних

Додати

 Підлягає обмеженням

Оптимізувати цільову функцію

Запитання 7

Який елемент діалогового вікна Параметри розвя'зування потрібно використати, щоб вказати адреси клітинок, де містяться аргументи цільової функції?

варіанти відповідей

 Змінюючи клітинки змінних

Додати

 Підлягає обмеженням

Оптимізувати цільову функцію

Запитання 8

Величина, яка залежить від змінних і значення якої потрібно максимізувати чи мінімізувати – …

варіанти відповідей

 критерій

 обмеження

змінні

цільова функція

Запитання 9

Обмеження в задачі оптимізації - це

варіанти відповідей

розв'язування системи нерівностей

максимум чи мінімум цільової функції

обмеження на значення цільової функції

визначення меж, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються

Запитання 10

Побудова математичної моделі оптимізаційної задачі передбачає (позначте всі правильні відповіді):

варіанти відповідей

визначення критерію оптимізації цільової функції

визначення похибки знайденого розв'язання

завдання системи обмежень у вигляді лінійних рівнянь і нерівностей

завдання цільової функції

Запитання 11

Який інструмент застосовується в Excel для розв'язування оптимізаційних задач?

варіанти відповідей

оптимізатор

пошук рішення

сценарій

підбір параметра

Запитання 12

Цільову функцію можна визначити як:

варіанти відповідей

умови, що накладаються на параметри

критерії оптимальності

аналітичну залежність між критерієм оптимальності й параметрами оптимізації

числове значення, що показує наскільки оптимальним є знайдене рішення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест